La 11 ianuarie curent, Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului Fălești a fost prezentă la ședința de totalizare a activităţii Inspectoratului de Poliție Fălești în perioada de 12 luni ale anului 2017. În cadrul şedinţei, s-au reflectat rezultatele activităţii angajaților Inspectoratului de Poliție în decursul anului 2017, problemele existente cît și căile de soluţionare ale acestora.

Galerie foto

 Pentru noi toți iarna nu este numai anotimpul zăpezii și al frigului, ci şi acela al bucurii prilejuite de atâtea datini și obiceiuri legate de sărbătorile de iarnă. Cu un buchet de colinde de crăciun, obiceiuri de Anul Nou precum Ursul, Calul, Capra au venit către Consiliul raional și președintele raionului,  elevii gimnaziilor Albinețul Vechi, Catranîc, Făleștii Noi și Liceului Teoretic „A.Pușkin”, Fălești.

 La 22 decembrie curent  în incinta Palatului  raional de Cultură „Mihai Volontir” s-a desfășurat Forumul raional al Autorităților Publice Locale. Genericul activității  „Conlucrarea eficientă - chezășia succesului ” a elucidat cît se poate de bine scopul activității, care a fost de a identifica și aprecia reușitele administrației publice locale de nivelul I și II cît și conlucrarea  care există între primăriile raionului și Consiliul raional Fălești. În cadrul Forumului au fost premiați învingătorii concursului „Cea mai bună primărie a anului”  în conformitate cu prevederile deciziei Consiliului raional și  în baza  Regulamentului concursului raional ,,Cea mai bună primărie  a  anului”, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 03/2 din 13 aprilie 2017, s-a  acordat  Diploma Consiliului raional de gradul I și premiu  bănesc în sumă de  20000 lei  primăriei comunei Sarata Veche și primăriei satului Mărăndeni, gradul II și premiu bănesc în sumă de 15000 lei primăriei satului Glinjeni și primăriei comunei Făleștii Noi și gradul III și premiul bănesc în sumă de 10000 lei primăriilor satului Catranîc și comunelor Chetriș, Albinețul Vechi și Pietrosu.

Stimați ofițeri și subofițeri, veteran și angajați ai Inspectoratului de Poliție.

 Ziua Dumneavoastră profesională, consemnată tradițional în ajunul sărbătorilor de iarnă vine să profileze sentimentul de siguranță și liniște care îl asigurați prin activitatea cotidiană.

 Instituită prin Decret prezidenţial în anul 1990, Ziua Poliţiei Naţionale este un bun prilej, pentru a omagia poliţiştii, angajații Inspectoratului raional de Poliţie, ofiţerii operativi de sector, veteranii poliţiei, toţi cei care au îmbrăţişat profesia de poliţist, demonstrând, zi de zi, responsabilitate, profesionalism şi înalt devotament civic în onorarea obligaţiunilor de a preveni şi combate acţiunile antisociale, de a proteja drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, proprietatea publică şi cea privată, contribuind, în ultimă instanţă, la apărarea democraţiei constituţionale, suveranităţii, unităţii şi integrităţii teritoriale ale Patriei noastre – Republica Moldova.

  La 8 decembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești, doamna Alina Rusu, președintele Comisiei Electorale Centrale,  și domnul Pavel Cabacenco, directorul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral s-au întîlnit cu (ex) funcționarii electorali antrenați în organizarea și desfășurarea alegerilor în circumscripția electorală Fălești. Evenimentul a avut ca scop analiza post - electorală a desfășurării alegerilor, totodată fiind consacrată aniversării a 20 de ani de activitate permanentă a CEC.

  În cadrul întrunirii unor funcționarilor electorali i-au fost oferite Diplome de excelență din partea Comisiei Electorale Centrale.

Galerie foto

 La 06 decembrie curent, la Secția administrativ militară a avut loc încorporarea a 9 tineri  destinați în Trupele de Carabinieri din  cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Domnul Vladimir Tabîrță, vicepreședintele raionului, președintele comisiei de încorporare, Doamna Lilia Osoianu, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat,  au felicitat tinerii adresînd un mesaj de mulțumire părinților și rudelor acestora prezenți la activitate.

Galerie foto

 Forumul Economic Regional Nord s-a desfășurat la 30 noiembrie curent  la Edineț. Evenimentul a fost organizat de  MIEPO, în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) unde a reunit circa 400 de participanți, printre care investitori locali, întreprinderi active, producători și exportatori, finanțatori, asociații de business, precum și reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale , reprezentanți ai consiliilor  raionale din regiunea de Nord, primari și reprezentanți ai secțiilor economie, ODIMM, CCI, ADR Nord, ANSA, AIPA.