Conducerea raionului în persoana Doamnei Iraida BÎNZARI,  președintele raionului  la 27 decembrie curent a găzduit mulți colindători din  localitățile raionului.  Colectivele Gimnaziului din satul Popovca,  Liceului Teoretic ,, Mihai Eminescu”, Liceului Teoretic ,, Alexandru Pușkin”, Centrului  de Agrement  pentru Tineri ,, Lora Gaina” din orașul Fălești au creat  atmosferă de sărbătoare pentru conducerea raionului și funcționarii publici din cadrul Consiliului raional. Cu emoții și energie pozitivă au prezentat un șir de colinde, urături din folclorul neamului nostru.   

  Doamna Președinte a fost încântată de surpriză și a oferit  copiilor dulciuri, colaci și le-a urat un an frumos, plin cu sănătate,  multă inspirație, dragoste, rezultate bune la învățătură  iar  colectivelor de pedagogi succese în domeniu şi realizări frumoase, și pentru toți cei prezenți s-a transmis tradiționalul ,,LA MULȚI ANI”.

Galerie foto

 Astăzi 21 decembrie curent în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești s-a desfășurat ședința a IV a Comisiei regionale sectoriale în domeniul managementului deșeurilor a Consiliului Regional de Dezvoltare Nord. La ea au participat membri şi reprezentanți ai APL de nivelul doi din raioanele Fălești, Glodeni, Edineţ, Sîngerei, Rîşcani, municipiul Bălţi s.a.

 Ședința a fost deschisa de vicepreședintele raionului Fălești domnul Roman Radu. Cu cuvinte de salut au venit Copreședintele comisiei Victor Cimpoieş şi consultantul regional GIZ Vlad Ghitu.

 Participanții la ședința au audiat rapoartele „Rolul CRS în monitorizarea implementării acțiunilor Strategiei de Dezvoltare Regională din domeniul AAC” si „Crearea infrastructurii în domeniul MDS-calea sigura spre gestionarea deșeurilor solide”, prezentate de copreședintele comisiei Victor Cimpoieş şi inginerul sef al DPGCL Fălești Ion Rotaru, au vizionat emisiunea televizata (Publica TV) privind situația managementului deșeurilor in raionul Fălești.

La finele primei părți a ședinței doamna Tatiana Cantemir, specialist la ADR Nord a prezentat platforma de comunicare pentru membrii CRd si CRS. Membrii comisiei au înaintat propuneri pentru planul de lucru al CRS MDS pentru planul de lucru in anul 2018.

 În partea a doua participanții la ședința au studiat experiența primăriei Sărata Veche privind gestionarea deșeurilor solide şi au participat la campania de semnare a contractelor cetățenilor cu întreprinderea municipala şi distribuirea pubelelor.

Galerie foto

  În sala de ședințe a Consiliului raional  la 19 decembrie curent,  Asociația Obștească ,,Asociația Națională a apicultorilor din Republica Moldova”  a organizat  un seminar de instruire cu tema  ,,Stimularea  familiilor de albine în primăvara și prevenirea bolilor  tipice din această  perioadă” în cadrul  proiectului de activitate demonstrativă  și de instruire pentru implementarea stupilor apicoli verticali pe rama de 3/4. Cu un cuvânt de salut pentru apicultorii din raion a venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, care a specificat importanța  activității de apicultor , a apiculturii ca ramură în dezvoltarea social economică a raionului.

  Despre aspectele juridice  în cadrul activității de apicultor,  a relatat  Domnul Ion Maxim, președintele Asociației Naționale a Apicultorilor din Republica Moldova și Domnul Gheorghe Carpovici, președintele Asociației Apicole, Regiunea de Nord.

  Cu  privire la  stimularea  familiilor de albine în primăvara și prevenirea bolilor de albine  și despre tratamentele albinelor și particularitățile acestora  a  prezentat  Domnii Ion Vieru și  Petru Sacară, formatori, apicultori profesioniști din satele Zaim, raionul Căușeni și satul Bașcalia, raionul Basarabeasca.  Despre particularitățile anului agricol 2018, sarcinile Asociației apicole raionale în asigurarea iernării albinelor și petrecerea lucrărilor de primăvară a menționat Domnul Vasile Adajuc, președintele Asociației apicole din raionul Fălești.

Galerie foto

   În contextul implementării Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pusă în aplicare din 01 decembrie 2018,  formatorii delegați din partea Ministerului Finanțelor au desfășurat cursuri de instruire la data de 17-18 decembrie curent  pentru  conducătorii  autorităților și instituțiilor bugetare din raion și pentru persoanele responsabile de calcularea salariilor.
 În cadrul Centrului Unic de Apel a Ministerului Finanțelor a  fost lansată o linie specială privind aplicarea prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, la numărul de telefon 0 8000 15 25, tasta 6, vor fi înregistrate apelurile din partea angajaților din orice unitate bugetară, care solicită explicații privind modalitatea de calculare a salariului începând cu luna decembrie 2018. Toate unitățile bugetare din țară vor beneficia de suport metodologic și informativ la calcularea corectă a salariului potrivit noii Legi a salarizării. La data de 30 noiembrie 2018 în Monitorul Oficial nr. 441-447 a fost publicată Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care se pune în aplicare din 1 decembrie 2018.

Galerie foto

  18 decembrie - este o zi cu o semnificație deosebită, când întreaga societate marchează Ziua Națională a Poliției, consemnată tradițional în ajunul sărbătorilor de iarnă.

  Instituită prin Decret prezidenţial în anul 1990, Ziua Poliţiei Naţionale este un prilej pentru a omagia polițiști, ofiţeri și subofițeri, veterani ai Ministerului Afacerilor Interne. Cu prilejul zilei profesionale pentru toţi cei care au îmbrăţişat profesia de poliţist, în incinta Palatului raional de cultură ,,Mihai Volontir” din orașul Fălești s-a desfășurat o activitate, la care a participat Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, Domnul Roman RADU, vicepreședintele raionului, Domnul  Sergiu Mititelu, procuror adjunct al Procuraturii raionului Fălești, Domnul Oleg Gherman, şeful Inspectoratului de poliţie Fălești, Domnul Serghei Colesnic - președintele veteranilor,colonel în rezervă, Doamna Veronica Belevici,  președintele AO “Buncii grijulii” din raion. Activitatea a început cu un discurs a Domnului Oleg Gherman,  care a prezentat realizările și succesele obținute în activitate pe parcursul anului 2018.

  Cu un mesaj de felicitare pentru apărătorii statului de drept a venit, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului care a  menționat  importanța nobilei profesii de  polițist, și în semn de gratitudine a înmânat diplome ale Consiliului raional  colaboratorilor care au manifestat devotament, profesionalism și responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor ce au ca obiectiv asigurarea ordinii publice, protecția drepturilor și libertăților cetățenilor, realizări reflectate în prevenirea și descoperirea infracțiunilor și pentru colaborarea eficientă cu reprezentanții autorităților publice locale. Domnul Serghei Colesnic, a felicitat colaboratorii Inspectoratului raional de poliție  și veteranii MAI, cu prilejul zilei profesionale, evidenţiind importanţa misiunilor pe care le desfăşoară zilnic pentru siguranţa cetățeanului. Festivitatea a continuat cu ceremonia de acordare a gradelor speciale  și cu diplome de merit pentru ofiţeri, subofițeri și polițiști care s-au afirmat pe parcursul anului de activitate 2018.

  Pentru dăruirea de sine pe care o demonstrează zilnic polițistul care nu este deloc ușoară, cu un cadou muzical a venit orchestra Palatului raional de cultură “Păunașii”, care a încîntat publicul cu un recital frumos de melodii populare. După  eveniment, conducerea Inspectoratului  și veteranii MAI au depus flori la Memorialul eroilor din oraşul Făleşti care au adus omagiu polițiștilor căzuți la datorie.

Galerie foto

 La 14 decembrie curent în incinta Palatului raional de cultură ,,Mihai Volontir” din orașul Fălești s-a desfășurat Forumul  autorităților publice locale, care a întrunit toți primarii și funcționarii publici din localitățile raionului, angajații Consiliului raional, șefii serviciilor desconcentrate în teritoriu, managerii instituțiilor medicale, de învățământ, cultură și asistență socială. Cu o doină și o sârbă interpretată de lăutarii Palatului  raional de Cultură a început activitatea. La forum au fost prezenți Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, Domnul Vladimir TABÎRȚĂ , Roman RADU, vicepreședinți ai raionului, oaspeții de onoare Domnul Ion Dulschi, doctor conferențiar universitar la Catedra Științe Administrative, Academia de Administrare Publică și Domnul Octavian Mahu,  șef al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.

 Genericul celei de-a II-a ediție a Forumului Autorităților Publice Locale  a fost „Consolidarea capacităților funcționale de realizare a competențelor de prestare a serviciilor publice”.  Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului a prezentat un discurs amplu privind starea de lucruri  în acest domeniu, care a menţionat că autoritățile publice din raionul nostru permanent sânt preocupate de procesul de consolidare a capacităților funcționale de realizare a competențelor și sporirea calității serviciilor publice acordate cetățenilor, care la rândul său produc schimbarea spre bine în localitățile noastre şi contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai a concetățenilor noștri.

 Miercuri, 12 decembrie 2018 în satul Catranîc s-au desfășurat aplicații practice la protecția civilă cu tematica „Acțiunile organelor de conducere și a serviciilor protecției civile în caz de cutremur de pământ, contaminare cu elemente radioactive în rezultatul avariei la stația atomo – electrică de la Cernobîl”.

 Conform programului de desfășurare a aplicațiilor au fost demonstrate acțiunile serviciilor protecției civile privind:

  • întreprinderea măsurilor de salvare în caz de cutremur de pământ;
  • acordarea ajutorului medical sinistraților în caz de electrocutare, intoxicație cu dioxid de carbon, arsuri și diferite traumatisme;
  • acțiunile populației în caz de pericol de contaminare cu substanțe radioactive;
  • protecția populației, animalelor și plantelor în caz de contaminare cu substanțe radioactive; 

   

 De notat atitudinea responsabilă a direcției gimnaziului „Eugen Coşeriu” către pregătirea și desfășurarea aplicațiilor în caz de cutremur de pământ și incendiu, cu implicarea elevilor, care au demonstrat cunoștințele profunde privind practica de evacuare a sinistraților, acordarea ajutorului medical primar, stingerea incendiului.

Galerie foto