La 30 octombrie, în sala de ședințe a Consiliului raional , Secția Administrație publică a organizat un seminar practic pentru secretarii consiliilor locale. În cadrul seminarului secretarii au luat cunoștință de modalitățile  și pașii care urmează a fi  întreprinși pentru a plasa actele locale în registrul electronic al actelor locale, oferindu-le posibilități practice de a accesa registrul electronic. Informația a fost oferită de către Doamna Nelly Coliban, secretar al consiliului local Risipeni, primărie pilot în acest domeniu.

 

Galerie foto

  La 24 octombrie  curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a  avut loc un atelier de instruire privind cooperarea intercomunală în domeniul  asigurării cu apă și canalizare, unde au  participat  Domnul Radu ROMAN, vicepreședintele raionului,   Domnul Igor Neaga, expert regional CIZ și Domnul Victor Cimpoieș, expert BCI și reprezentanții autorităților publice de nivelul I și II. În cadrul întrunirii s-au prezentat informații privind cooperarea intercomunală în domeniul asigurării cu apă și canalizare  și  regionalizarea serviciilor  apă și canalizare cu studiu de caz  S.A ,,Servicii Comunale Florești”.  

  Ședință  a fost organizată în cadrul  proiectului ,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare  Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de  Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ),  Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Galerie foto

 La  21 octombrie curent  în orașul Fălești a avut loc deschiderea proiectului „File din istoria orașului Fălești” care prezintă  aspectul istoric și cultural al orașului Fălești. Din inițiativa tinerilor care fac parte din grupul de inițiativă a Primăriei orașului Fălești a parvenit  ideea acestui proiect, care a fost susținută de administrația locală. Cu susținerea  Muzeului raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi”,  instituțiile de educație din oraș,  Direcția de Producție  a Gospodăriei Comunale și de Locuințe, Școala de Arte Plastice „Gheorghe Vrabie” și  agenți economici a fost implementat.

 Proiectul  reprezintă 14 placate tipărite și apoi fixate pe un gard din centrul orașului. Au fost folosite zeci de fotografii colectate din arhiva muzeului raional, din colecția personală de fotografii a mai multor oameni, prin intermediul internetului .  După  lansarea proiectului s-a observat interesul oamenilor  de a încerca să recunoască imaginea unei clădiri sau a unei case care poate nu mai există, multe persoane s-au regăsit în poze mai vechi. Arhiva  imaginilor acestui proiect începe  cu prima jumătate a sec. XX și continuă treptat până în prezent de la alb-negru până la color. Au fost proiectate cele mai interesante aspecte ale orașului. Proiectul își are continuitate, deoarece după deschiderea lui multe persoane au mai adus fotografii pentru a restabili istoria orașului în care locuiesc, ca generațiile tinere să-și cunoască originea.

Galerie foto

 La 18 octombrie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului a convocat în ședință comisia raională pentru organizarea, monitorizarea și  controlul pregătirii economiei și sferei sociale a  raionului către sezonul rece 2018-2019. Au fost invitați șefii secțiilor și direcțiilor Consiliului raional și managerii instituțiilor din domeniul sănătății, șefii întreprinderilor prestatoare de servicii, energie termică și electrică.

 În cadrul ședinței au fost prezentate informațiile privind gradul de pregătire a instituțiilor pentru activitate în perioada rece a anului 2018-2019. Comisia a decis ca șefii subdiviziunilor Consiliului raional să monitorizeze permanent și să întreprindă măsuri în vederea executării Planului de măsuri pentru pregătirea și organizarea sezonului rece 2018-2019. Se recomandă furnizorilor de energie termică și electrică S.A ,,Red Nord” Fălești, întreprinderilor  prestatoare de servicii și lucrări S.A ,,Drumuri Bălți” sectorul Fălești, ,,Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe orașul Fălești” să asigure consumatorii cu energie electrică, gaz, cu serviciile respective și să pregătească echipele de intervenție pentru a avea capacitatea de a interveni rapid în situații de criză. ÎMSP ,,Spitalul raional Fălești” și Centrele de sănătate vor întreprinde măsuri în vederea funcționării stabile în condiții de iarnă și acordării asistenței medicale urgente în situații extreme. Șefii subdiviziunilor Consiliului raional, conducătorii  ÎMSP și a întreprinderilor furnizoare de energie termică, electrică  și servicii vor prezenta Președintelui  raionului,  președintele comisiei, după caz, informații despre situațiile de criză apărute în unitățile din subordine.

Galerie foto

 Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord s-a întrunit la 17 octombrie în ce-a dea treia ședință ordinară, prezidată de către Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului Fălești.

 În cadrul ședinței a fost prezentată situația curentă privind proiectele care se implementează de către ADR Nord. Astfel, de la începutul anului, în Regiunea de Dezvoltare Nord au fost valorificați 33,88 milioane de lei (42%) din cei 79,35 milioane de lei alocați din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) pentru implementarea a 11 proiecte de dezvoltare regională

 În cadrul ședinței au fost prezentate informații despre activitatea Comisiei regionale sectoriale (CRS) în domeniul Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și a CRS în domeniul Managementul deșeurilor solide (MDS) din cadrul CRD Nord, în perioada ianuarie-septembrie 2018. Serghei Cetulean, copreședinte al CRS/AAC, și Victor Cimpoieș, copreședintele CRS/MDS, au menționat că numai perspectiva regionalizării poate asigura prestarea serviciilor de calitate cetățenilor. Totodată, copreședinții CRS și-au exprimat încrederea că abordarea participativă în procesul de luare a deciziilor cu impact pentru regiune va contribui la consolidarea cooperării intercomunitare în cele două sectoare.

 Galerie foto

 14 octombrie Zi de Hram pentru localitățile: Sărata Veche, Obreja veche, Izvoare, Petrosu Nou. O minunată zi de toamnă care a adunat sătenii la o frumoasă sărbătoare cu trecerea în revistă a realizărilor din localitate, a celor mai activi săteni, dar de fapt o evaluare publică a activității primarilor . Toți cei 4 primari: D-na Maria Galiț - primarul comunei Sarata Veche, D-nl Vladimir Bejenari – primarul comunei Făleștii Noi, D-nl Ghenadie Ganea – primarul comunei Obreja Veche, D-nl Sergiu Strechi – primarul satului Izvoare, au fost apreciați cu foarte bine pentru activitate responsabilă în care investește suflet și dragoste de localitate și săteni. Atmosfera creată în cadrul sărbătorilor au demostrat cert acest lucru.

Galerie foto

 Duminică,14 octombrie 2018,curtea Casei de Cultură din s.Glinjeni, a fost îmbrăcată cu adevărate expoziții,obiecte de artizanat și mese cu bucate tradiționale. La inițiativa primarului localității- d-nul Piotr Gafinciuc, s-a organizat a III –a ediție a sărbătorii ”Toamna de aur la Glinjeni”,unde au fost invitați agenții economici din localitate,reprezentanți ai mahalalelor din Glinjeni ,dar și colectivele instituțiilor din teritoriu. Frumoasele expoziții – concurs al tuturor mahalalelor a fost un prilej de comunicare cu satenii vrednici cu mîini bătătorite, chipuri luminoase şi cu atîta dor de a transmite şi înmulţi lucrurile frumoase.

 Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului Fălești,prezentă la acest eveniment, a felicitat locuitorii satului cu această sărbătoare,iar în final a înmânat diplome și premii bănești învingătorilor. La sărbătoare au participat și colectivul Grădiniței de copii, cu o masă bogată cu bucate gustoase și multe compoziții de toamnă,confecționate din materiale din natură. În cadrul sărbătorii au evoluat orchestra de muzică populară „ Mugurel” și colectivul de dansuri populare „ Speranţa”.

 Galerie foto