La 13 februarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat întrunirea de lucru cu producătorii agricoli din raion cu invitația colaboratorilor științifici ai ICȘC,,Selecția”, reprezentanți a ST Bălți din cadrul AIPA, reprezentanți ai mai multor firme și companii, prestatori de servicii în domeniul agrar.

  Cu un mesaj de salut a venit Domnul Vladimir Tăbîrță, vicepreședintele raionului, care a prezentat invitații întrunirii și chestiunile care au fost incluse în agenda.

  Domnul Mihail Vronschin, academician, doctor habilitat în științe a prezentat o informație privind starea fitosanitară a culturilor cerealiere și rapiță începănd cu perioada din toamnă și pînă în prezent, sistemele integrate de măsuri pentru protecția culturilor de cîmp, schimbările mediului climatic și influența acestora la productivitatea culturilor agricole.

  Domnul Alexei Postolachi, colaborator științific  la institutul de cercetări în  domeniul culturilor de cîmp,,Selecția”, doctor în  științe a informat participanții despre potențialul adaptiv al soiurilor de grîu de toamnă de selecție autohtonă   și starea culturilor cerealiere de toamnă reeșind din condițiile toamnă-iarnă 2018-2019.

  Domnul Vasile Gușan specialist principal a Secției teritoriale Bălți din cadrul AIPA a relatat despre lansarea primirii dosarelor pentru acordarea sprijinului financiar,  și a unor modificări în regulamentul cu privire la subvenționarea producătorilor agricoli în anul 2019. A fost menționat , că în anul 2018 au fost primite 200 de dosare din raionul Fălești pentru solicitartea a 24 mln lei, dintre care la moment au fost acceptate 17 mln lei, iar restul sumei va fi achitată în decursul următoarelor 2 luni.

  Cu diverse oferte și programe de creditatre a sectorului agrar au venit în fața invitaților conducătorii și reprezenanții băncilor Moldova Agroindbank (Doamna Tamara Dorogoi), Victoriabank (Doamna Valentina Dumitrașco) şi Mobiasbank (Domnul Dumitru Gherghelegiu).

  La finele întrunirii participanții au fost informați despre ofertele companiilor prestatoare de servicii de aprovizionare a gospodăriilor  agricole  cu bunuri  agricole  necesare în procesul de producere.

  AgroMotor:   aprovizionarea gospodăriilor agricole cu tehnică și inventar agricol, Leonid  Toderică, manager pe vînzări,
  Balto-Comerț:   aprovizionarea    g/a  cu: rulmenți, garniture,diverse piese de schimb,  Valeriu  Cojocari
  Elit-tehnica:  aprovizionarea cu tehnică  și inventar agricol. Petru  Bordan.
  Bioprotect:  aprovizionarea  g/a  cu  pesticide,îngrășăminte  minerale,semințe  și  alte  bunuri.
  Wettrade:  reprezentant  Vasile  Rotaru
  Imexagro:reprezentant  Alcaz  Gheorghe
  Marico-Co: reprezentant  Dumitrița  Zinovii
  Elitagrotehnologie:  reprezentant  Grigorii   Margină
  Invent-Agro:  reprezentant   Sergiu  Moruz

Galerie foto

  La 11 februarie curent, Domnul Vladimir TĂBÎRȚĂ și Domnul Roman RADU, vicepreședinții raionului și primarul orașului Fălești Domnul Vladimir RUSU au avut o întrevedere cu Excelența Sa Domnul ZDENEK KREJCI, ambasadorul Cehiei în Republica Moldova, cu IVANA KREJCOVA și IVANA KRAHULCOVA, consulul Ambasadei Cehiei în Republica Moldova.

 

Galerie foto

   La  8 februarie curent  în incinta Consiliului raional  a fost lansată propunerea de proiect privind activităţile de integrare a serviciilor pentru prevenirea, asistenţa şi îngrijiri de lungă durată pentru persoanele cu  boli netransmisibile şi vârstnici. La eveniment au participat Domnul Vladimir TĂBÎRȚĂ, vicepreședintele raionului, Doamna Emilia CIOBANU, șef a Direcției Generale , Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului și reprezentanții autorităților publice Pruteni, Horești și Albinețul Vechi.  Proiectul vine ca o durabilitate al proiectului Viaţă Sănătoasă şi urmează să fie implementat în următoarele 6 luni în localitățile Lucăceni, Unteni, Valea Rusului, Rediul de Sus, Rediul de Jos și Albinețul Nou.

   Scopul  proiectului este de:

  • direcţionarea mai bună a serviciilor şi îmbunătăţirea calităţii acestora pentru oameni;
  • gestionare mai bună a factorilor de risc şi vulnerabilităţilor prin abordarea  multisectorială;
  • economisirea mijloacelor financiare datorită prestării unor servicii mai eficiente, cu evitarea suprapunerilor, spitalizărilor, prestare mai aproape de îngrijirea la domiciliu, suport psihosocial;
  • creşterea satisfacţiei beneficiarilor prin evaluare holistică realizată de echipe multidisciplinare/ multisectoriale, abordare de „ghişeu unic” (mai multe servicii sub un acoperiş sau prestate de o singură echipă), „gestionarea” serviciilor prin implicarea autorităţilor locale;
  • includerea sănătăţii în agenda publică.

  La 7 februarie  curent  în incinta Consiliului raional  A.O. „Centrul de Drept al Femeilor" a organizat mai multe discuţii focus-grup cu specialiştii din raioanele-pilot cu scopul de a elucida anumite provocări legate de procesul de aplicare a instrucţiunilor şi de a documenta propuneri de îmbunătăţire, ce ulterior vor fi transmise către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

  Focus-grupul din raion a fost compus din 12 specialiști - 4 asistenți sociali comunitari, 3 medici de familie, 2 medici din instituțiile medico-sanitare spitalicești, 1 expert judiciar medico-legal, 2 ofițeri de poliție.

  Grupul țintă al discuțiilor  a cuprins un interviu cu o supraviețuitoare a violenței în familie care a  beneficiat de servicii de asistență și protecție pe parcursul ultimelor  două luni. În finalul discuțiilor, directorul Centrului a mulţumit  participanților pentru susţinere şi mizează în continuare de a coopera în asigurarea unei intervenţii eficiente în cazurile de violenţă în familie cu raionul Fălești.

Galerie foto

  La  05 februarie curent  în incinta Centrului de Resurse pentru Tineri din or. Fălești a avut loc o întrunire cu reprezentanții Consiliului Raional al Tinerilor din raionul  Fălești, membrii grupului de inițiativă „PIONEERS”, liceeni din oraș.  La întrunire au participat Domnul Vladimir TĂBÎRȚĂ și Domnul Roman RADU, vicepreședinții raionului, care s-au implicat activ în discuții cu tinerii din raion.  În  cadrul întrunirii, s-au dizbătut  chestiuni privind problemele cu care se confruntă tinerii și planul de acțiuni aprobat pentru anul 2019. Doamna Veronica  Cecalenco, specialist  responsabil de domeniul tineret în cadrul Direcției Generale Fălești a adus la cunoștința  celor prezenți  că pentru  activitățile preconizate pentru anul 2019 s-au alocat suma de  100 mii lei și 284 mii lei  pentru Centrul de Resurse pentru Tineri  din or. Fălești.

   Doamna  Iuliana Solomud, președintele CRT Fălești  a venit cu un plan de acțiuni, elaborat împreună cu tinerii , în care  se regăsesc acțiuni de promovare, sensibilizare, de solidaritate cu diferite categorii de copii și tineri.  Tinerii  au fost  îndemnați de către vicepreședinții raionului   să se implice în diferite proiecte ce se implementează în raion., proiecte ce pot oferi pentru tineri oportunități, să  fie mai activi, astfel făcându-și prieteni, amintiri pentru o viață mai frumoasă, schimbând lumea spre bine.

Galerie foto

  La  31 ianuarie curent,  în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat întrunirea de lucru cu primarii raionului și specialiștii  care reglementează regimul funciar și specialiștii responsabili de perceperea fiscală din cadrul primăriilor.

  Cu un mesaj de salut pentru primarii raionului, a venit Domnul Vladimir TĂBÎRȚĂ, vicepreședintele raionului, care a prezentat  chestiunile care au fost incluse în agenda întrunirii și care urmau a fi examinate în cadrul ședinței.

  Domnul Oleg Belbas,  directorul  Agenției Teritoriale Vest a CNAM a prezentat chestiunea cu privire la asigurarea obligatorie  de asistență medical pentru cetățenii din raion.  Doamna Marciuc Tatianașef  Direcția  Deservire Fiscală Făleşti a prezentat informația cu privire  la colectarea impozitelor pentru anul 2018 de către autoritățile publice locale. Doamna  Ambros Lucia și Domnul Bunciuc Serghei, colaboratorii  din cadrul Serviciului Relații Funciare și Cadastru au informat publicul  și i-au îndemnat pe reprezentanții  autorităților publice să preșătească actele necesare pentru aplicare la procedura de înregistrare masivă a bunurilor imobile.

Domnul Roman Radu, vicepreședintele raionului și Domnul Ivanciuc Pavel, reprezentant GIZ au informat primarii privind  procedura de încheiere a acordului de cooperare intercomunitară cu referire la compartimentul apă-canalizare. Despre bilanțul încorporării din toamna - iarnă și recrutarea tinerilor anul nașterii 2002 în primăvara anului 2019 a informat  Domnul  Lipsiuc Dmitri, șef al Secției administrativ-militară Fălești. Cu unele  recomandări  pentru primari în domeniul social  s-au  înaintat  cerințe privind  desfășurarea activității de interes comunitar.

Galerie foto

 La 30 ianuarie curent la Chișinău a avut loc deschiderea oficială a ediției a XVIII-a a Expoziției naționale “FABRICAT ÎN MOLDOVA”, tradițional desfășurată sub patronajul Guvernului Moldovei, de către Camera de Comerț și Industrie în colaborare cu Consiliile raionale, care va activa pînă la 03 februarie curent.

 La evenimentul de deschidere au fost prezenți: Sergiu HAREA, președintele CCI a RM;  reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova; Peter MIHALKO, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova; Mihai COSTEL, vice-primarul județului Brașov; Adrian – Ioan VEȘTEA, președintele Consiliului Județean Brașov, Anatol COICA, președintele Consiliului de Afaceri Federația Rusă – Republica Moldova, delegații din România (Maramureș, Iași, Vaslui, Prahova, Brașov), Federația Rusă, Letonia, Belgia, Italia.

 Expoziția „Fabricat în Moldova” este cea mai bună platformă de promovare a produselor autohtone, de cercetare a noilor încercări, punerea în evidență  a nivelului de competitivitate a companiilor naţionale și majorarea cererii de consum a produselor autohtone! Sloganul ediției curente a devenit „Acasă. Autentic. Autohton.” 

 Expoziția din acest an ocupă o suprafață de 4680 m și întrunește 450 agenți economici din diferite ramuri ale economiei naționale: industria alimentară, ramura vitivinicolă, industria mobilei, industria ușoară, utilaje, tehnică și aparataje, instituții de cercetări științifice, meșteri populari. Sunt prezentate 21 standuri colective și anume ale: UTA Găgăuzia, standul regiunii transnistrene și alte 19 consilii raionale precum: Anenii Noi, Cahul, Călărași, Criuleni, Cimișlia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hânceşti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Râșcani, Rezina, Orhei, Ungheni, Stefan-Voda.