Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 29 martie curent în sala de festivități a Școlii de Muzică, a avut loc un seminar de informare și instruire pentru secretarii consiliilor locale, reprezentanții instuțiilor de învățămînt și activul sindical al raionului.

Vicepreședintele Confederației  Naționale a Sindicatelor din Moldova, Dl Sergiu Sainciuc a menționat despre unele propuneri ale CNSM la programul de activitate al Guvernului și proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, modificări la unele acte legislative ce țin de politica fiscală, vamală și bugetară pentru anul 2016. Despre amendamendele la Codulul Muncii  aprobate prin Legea nr.205 din 20.11.2015 au fost prezentate de Dl Ion Preguza, șef al Departamentului juridic al CNSM.