Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La  15 martie curent  Dl Lilian Darii, viceministrul afacerilor externe și integrării europene  a efectuat  o  vizită de lucru în raion, în cadrul  programului vizitelor membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative centrale cu cetățenii.

Întîlnirea a avut loc în sala de şedinţe a  Consiliului raional cu primarii satelor și comunelor, reprezentanții serviciilor deconcentrate din teritoriu și cu reprezentanții secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului raional.

Dl Darii a punctat prioritățile și prerogativele Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene de a asigura realizarea politicii externe a statului, inclusiv participarea la procesul de integrare europeană, la elaborarea, fundamentarea şi realizarea politicii economice a Republicii Moldova, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu Programul de guvernare, integrarea europeană fiind un deziderat fundamental al politicii interne şi externe a Republicii Moldova şi al Guvernului.

Odată cu semnarea şi intrarea în vigoare a Acordului de Asociere, liberalizarea regimului de vize şi integrarea treptată în piața internă a Uniunii Europene, are loc integrarea de facto a Republicii Moldova în spaţiul politic şi economic european. Totodată, Guvernul este dedicat obiectivului modernizării şi dezvoltării Republicii Moldova, pe care îl presupune integrarea europeană.

În cadrul întrunirii s-au abordat mai multe probleme cu care se confruntă cetățenii din raionul Fălești în diferite domenii la care Dl Darii a promis că v-a interveni în soluționarea lor.