Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La data de 15 ianuarie, este sărbătorită anual Ziua Națională a Culturii, concomitent cu nașterea marelui poet al neamului Mihai Eminescu, zi în care determinăm rolul acesteia în contextul identității noastre naționale.

Stimaţi promotori ai culturii din raionul Fălești!

  Anume Dumneavoastră aveţi menirea să dezvoltaţi arta, să transformaţi şi să îmbunătățiți viaţa spirituală în localităţile noastre, să creaţi condiţii optime pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri. Ne exprimăm recunoștința profundă pentru munca Dumneavoastră de zi cu zi, pentru devotamentul profesiei, ambiția creatoare și munca dezinteresată.

  Importanţa deosebită a culturii societăţii noastre este acel pilon important pentru a putea simţi esenţa vieţii. Ea ne oferă un sentiment unic de apartenenţă la cele mai diverse valori ale existenţei noastre, care s-au format pe parcursul a mii de ani, începând cu tradițiile seculare și terminând cu tehnologiile informaţionale moderne. Cultura ne oferă posibilitatea să creăm o atmosferă mai bună pentru o viață mai bună, contribuind la soluţionarea problemelor sociale și umanitare, oferind hrana spirituală oamenilor prin multiplele acțiuni culturale, care vin să protejeze tradiţiile noastre populare şi valorile naţionale,  să promoveze nesecatele talente ale neamului nostru, căci unde este cultură, există armonie și prietenie, ea reprezentând frumusețea omului.

  Vă doresc ca munca Dumneavoastră să aibă parte de succese și recunoștința societății în care trăim, să aveți perseverență în activitatea zilnică, tărie de caracter în tot ceea ce faceți, bunăstare și înțelegere în familiile Dumneavoastră, activități și gânduri frumoase, să fiți mereu în lumina frumosului pentru a Vă realiza visele, năzuințele și aspirațiile.

  Cu respect,
Sergiu Fîntîna
Președintele raionului Fălești