Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  În cadrul sesiunii de  informare,  privind  proiectele de subvenționare al sectorului agroalimentar,  care v-a avea loc pe data de 18 aprilie 2022, ora 1000 în sala de ședințe din incinta Consiliului Raional Fălești, Direcția Agricultură și Alimentație  invită pentru participare: conducătorii și specialiștii din complexul agroindustrial, reprezentanţi ai gospodăriilor ţărăneşti, autoritățile publice locale (primarii/specialiștii pentru reglementarea regimului  funciar), asociații de profil și membrii acestora,  potențiali beneficiari ai plăților directe per cap de animal și alte persoane interesate.

ANUNȚ 14 04 2022