Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Astăzi, 16 noiembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional au avut loc ședințele Consiliilor administrative ale IMSP ,,Spitalul raional Fălești” și a centrelor de sănătate din raion.

În cadrul   consiliului administrativ al IMSP ,, Spitalul raional Făleşti s-au examinat chestiunile privind: 

  • raportul de activitate a IMSP,, Spitalul raional Făleşti” pentru 9 luni ale anului 2021;
  • aprobarea listelor de tarifare  a angajaţilor  IMSP ,, Spitalul raional Făleşti”, la 01.11.2021;
  • modificarea devizuil de venituri şi cheltuieli  (business-plan), conform acordului adițional nr.6 pentru Asistenţa Medicală Spitalicească, Asistența Medicală Specializată de Ambulator, Cont Special;
  • modificarea planului de achiziţii publice pe instituţie pentru anul 2021;     
  • modificarea devizului de venituri şi cheltuieli  (business-plan) pentru  Asistenţa Medicală Spitalicească și Cont Special pentru anul 2021.

În cadrul   consiliilor administrative ale centrelor de sănătate  s-au examinat chestiunile privind:

  • s-a aprobat modificarea tarifară la salariu a angajaților administrativ-gospodăresc conform Hotărârii Guvernului nr. 285 din 03.11.2021
  • aprobarea procurării mijloacelor fixe pentru necesitățile IMSP

În temeiul  HG RM nr. 837 din 06.07.2016  „Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din unităţile medico – sanitare publice încadrate în sistemul AOAM”, modificată prin H.G.285 din 03.11.2021 au fost întocmite listele de tarifare ale salariaților instituției  la situația de  01.11.2021  conform statelor de personal aprobate pe instituție pentru anul 2021, la categoria personal administrativ gospodăresc  în care sunt stabilite salariile de funcție, sporuri, suplimente  în dependență de funcția deținută și specificul de activitate și ulterior examinate și aprobate la ședința comisiei de evaluare a muncii permanente şi tarifiere a  salariaţilor din  instituțiile medicale.

În procesul de elaborare a devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) pentru anul 2021, conform veniturilor planificate Contractelor de acordare a asistenţei medicale în cadrul AOAM pentru anul 2021 s-a ţinut cont de toate necesităţile prioritare ale  instituţiilor. 

Normele metodologice cu privire la formarea devizului de venituri  şi cheltuieli   ( business – plan ) şi gestionarea  surselor financiare provenite din FAOAM de către IMSP încadrate în sistemul AOAM aprobate de MS şi CNAM cu nr. 396/209-A din 27.05.2015 cu modificările şi completările ulterioare prevede că,  planificarea cheltuielilor în deviz pentru lucrări de reparaţie capitală şi procurarea mijloacelor fixe din   mijloace financiare disponibile se coordonează cu Consiliul Administrativ al instituţiei .

S-au aprobat modificări (business – plan ) pentru:

  • reparația capitală a mijloacelor fixe (reparația videogastroscopului, reparația acoperișului la depozitul instituției),
  • procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe.      

Tot în cadrul ședinței s-a atenționat despre necesitățile și obligativitatea personalului medical de a  informa și convinge cetățenii să se vaccineze împotriva virusului COVID-19 pentru combaterea pandemiei.

Galerie foto