Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La data de 5 august curent în incinta sălii de ședințe a Consiliului raional, s-au întrunit membrii comisiei de predare-primire a bunurilor imobile și anume: dl Sergiu Fîntîna, președintele raionului,  dl Mihai Prodan, vicepreședintele raionului, specialiștii responsabili de domeniul construcțiilor, cadastru , contabilitate, reprezentanții Agenției Proprietății Publice a Republicii Moldova.
  În conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr. 443 din 1 iunie 2020, de către membrii comisiei sus-menționate a fost semnat actul de predare-primire  prin care s-au transmis cu titlu gratuit  bunuri imobile și terenurile aferente  antrenate în procesul tehnologic al Apeductului ”Alimentarea  cu apă a or. Fălești din rîul Prut”, din proprietatea statului în proprietatea publică a raionului.
  De menționat că în conformitate cu demersul  Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  decizia Consiliului raional nr. 05/4 din 27.12.2018  ”Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri în proprietatea raionului”  s- a acceptat transmiterea bunurilor imobile și a terenurilor aferente menționate.
  La moment antreprenorii SRL ”Fintex” , SRL ”Comalion LCA” și SRL  „Profact Construct” sînt antrenați activ în procesul de lucru, ca în cel mai scurt timp să înceapă testarea hidraulică la întreg traseul apeductului.

Galerie foto