Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Mult stimaţi ocrotitori ai sănătăţii, medici,  asistenți medicali și farmaciști !

medic 

Ziua profesională a lucrătorului medical şi a farmacistului  este prilejul de a conştientiza în profunzime , că sănătatea este şi rămâne o prioritate neasemuită a vieţii, de care depinde fortificarea nivelului social – economic al prezentului şi viitorului nostru.

În a treia duminică a lunii iunie celebrăm frumoasa sărbătoare, eveniment de omagiu adus oamenilor îmbrăcaţi în albul imaculat al credinţei şi speranţei, care stau cu devotament şi vigelenţă la straja sănătăţii noastre.

Buna organizare şi desfăşurare a activităţii medico – sanitare şi farmaceutice în instituţiile medicale  din raion se perfecţionează  în continuu,  axată pe schimbarea atitudinii faţă de problemele sănătăţii, propagarea şi promovarea unui mod sănătos de viaţă.

Prin abnegaţia şi devotamentul Dumneavoastră profesional, tenacitate şi consacrare plenară activităţii de muncă, atitudine receptivă şi grijulie faţă de pacienţi, reuşiţi să aduceţi bucuria continuităţii neamului în fiecare familie, dăruind mereu o rază de speranţă suferindului, trataţi maladiile cu sufletul în baza simplei chemări a inimii.

medic floriMarcarea acestei importante sărbători îmi oferă prilej să adresez medicilor, asistenţilor medicali, farmaciştilor şi personalului tehnic din instituţiile  medicale ale raionului cele mai alese şi respectuoase expresii de mulţumire şi recunoştintă pentru munca blagorodnică depusă zilnic  pentru fortificarea sistemului de sănătate a raionului.

Vă exprim profundă gratitudine, pe care o meritaţi din plin, pentru curajul, perseverenţa, poziţia civică fermă şi pentru tot binele ce-l făuriţi în numele prezentului şi viitorului.

Fie ca obiectivele şi eforturile Dumneavoastră să înregistreze  succese, viaţa să  Vă fie  frumoasă   alături de cei dragi sufletului la serviciu și acasă.

Sănătate și realizări frumoase Vă doresc atât în plan profesional cât și personal.

Cu aleasă considerațiune,
     Sergiu FÎNTÎNA, Preşedintele raionului Făleşti