Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 13 februarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat întrunirea de lucru cu producătorii agricoli din raion cu invitația colaboratorilor științifici ai ICȘC,,Selecția”, reprezentanți a ST Bălți din cadrul AIPA, reprezentanți ai mai multor firme și companii, prestatori de servicii în domeniul agrar la care au participat circa 37 de agenți economici și fermieri.

  Domnul Valeriu Motelica, șef  Direcția Agricultură și Alimentație a prezentat invitații întrunirii și chestiunile care au fost incluse în agenda.

 Cu un mesaj de salut pentru participanții la întrunire a venit Domnul Sergiu Fîntîna, președintele raionului și Domnul Veaceslav Fusu, vicepreședintele raionului.

  Domnul Mihail Vronschih, academician, doctor habilitat în științe a prezentat o informație amplă, privind situația meteorologică, rezervele de umiditate productivă în sol, starea fitosanitară a culturilor cerealiere și rapiță începând cu perioada din toamnă și până în prezent, schimbările mediului climatic și influența acestora la productivitatea culturilor agricole.

  Domnul Alexei Postolachi, colaborator științific  la institutul de cercetări în  domeniul culturilor de câmp ,,Selecția”, doctor în  științe a informat auditoriul despre potențialul adaptiv al soiurilor de grâu de toamnă de selecție autohtonă   și starea culturilor cerealiere de toamnă reieșind din condițiile toamnă-iarnă 2019-2020

  Domnul Vasile Gușan specialist principal a Secției teritoriale Bălți din cadrul AIPA a relatat despre lansarea primirii dosarelor pentru acordarea sprijinului financiar,  și a unor modificări în regulamentul cu privire la subvenționarea producătorilor agricoli în anul 2020, și anume la depunerea dosarului de subvenționare electronic pentru unele submăsuri. A fost menționat , că în anul 2019 au fost primite 243 de dosare din raionul Fălești pentru solicitarea a 27 mln lei. Totodată s-a atras atenția la cele mai dese greșeli comise la perfectarea dosarelor.

  Cu diverse oferte și programe de creditare a sectorului agrar au venit în fața invitaților conducătorii și reprezentanții băncilor Moldova Agroindbank (Doamna Tamara Dorogoi), Fincombanc (Doamna Tatiana Ischimji) şi Mobiasbank (Domnul Viorel Paladii).

  Deasemenea participanții au fost informați despre ofertele companiilor prestatoare de servicii de aprovizionare a gospodăriilor  agricole  cu bunuri  agricole  necesare în procesul de producere.

  La finele seminarului a avut loc o rundă de întrebări și răspunsuri și s-au făcut schimb de opinii pe marginea subiectelor discutate.

Galerie foto