La 16 iulie curent pe traseul drumului  L-249 Catranîc - Ișcălău - G63 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație capitală a drumuluiLa eveniment a participat Domnul Viorel BABII, Președintele raionului, Domnul Roman RADU, Vicepreședintele raionului, Doamna Maria PROCOPCIUC, Primarul comunei Ișcalău, Domnul Mihai POPOVICI, Primarul satului Catranîc, Domnul  Grigore DREGLEA, Primarul satului Bocani,  Domnul Ghenadie GRADINARI, Primarul comunei Pietrosu,  Doamna Zinaida PROCOPCIUC,  Director  CAP ,,ITERO-AGRO’’ și Nicolae TEODORESCU,  Administrator  S.A ,,Drumuri Bălți”.

 

  În conformitate cu Programul raional a lucrărilor de întreținere și  reparație a drumurilor publice raionale  pentru anul 2019 au fost alocate 11,7 mln. lei, inclusiv pentru  lucrările de reparație capitală al drumului L-249 Catranîc – Ișcălău – G63.

  Lucrările executate, sunt o continuitate a programului de reparație a drumului menționat, pentru care în anul 2017 au fost alocate și valorificate 1,85 mln. lei

  În procesul de executare a lucrărilor au fost reparate capital 1,85 km, porțiunea de drum ce face legătura dintre localitatea Ișcălău cu localitatea Doltu.

  Costul lucrărilor de reparație capitală a constat prin amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, construcția a  6 podețe și reparația a 2 podețe,  constituind  6,1 mln. Lei. Lucrările au fost executate de către Societatea pe Acțiuni ,, Drumuri – Bălți”.

  Reparația sectorului de drum menționat face legătură directă a localităților Doltu, Burghelea, Bocani, Pietrosu, Măgura Nouă cu orașul Bălți și drumul național M5 (Betonca).

Galerie foto