La 11 iulie a avut loc  transmiterea în folosință a locuințelor sociale la 37 familii.. La eveniment au participat Domnul Viorel BABII, Președintele raionului Fălești, Domnii Vladimir TĂBÎRȚĂ, Roman RADU și Veaceslav TAMBUR, vicepreședinți ai raionului Fălești, Doamna  Ana Grama, director al Societății cu Răspundere Limitată ,,Ana Grama Grup” și beneficiarii de apartamente sociale. Cu un  mesaj pentru cei prezenți la eveniment  a venit Domnul Viorel BABII, Președintele raionului care a  menționat  că prin implementarea acestui proiect s-a reușit soluționarea  problemelor de asigurare cu un  loc de trai pentru multe familii tinere care au ales sa activeze în instituțiile bugetare, aici în raionul Fălești, acasă în Republica Moldova.

  Cu un mesaj de felicitare a venit și  Doamna Ana Grama, director  al Societății cu Răspundere Limitată ,,Ana Grama Grup”, reprezentant din partea antreprenorului care a executat lucrările de construcție. Cu mesaje de mulțumiri pentru conducerea raionului au venit Domnul Sergiu ALBU, medic de familie Instituția Medico Sanitară Publică ,,Centrul de Sănătate Fălești” și Doamna Silvia RURAC,  profesoară de limba și literatura română din cadrul Liceului Teoretic ,,Alexandru Pușkin” din orașul Fălești – beneficiari de  locuințe sociale.

   A fost tăiată  panglica  de transmitere  în folosință a locuințelor sociale de domnul Viorel BABII , Președintele raionului și Domnul Roman RADU,  Vicepreședintele raionului, apoi a urmat înmânarea festivă a cheilor  de la  locuințele  sociale - destinatarilor.

 Amintim că construcția locuințelor sociale au avut loc în cadrul Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social vulnerabile, faza II în raionul Fălești.

 Proiectul a fost  implementat în baza Acordului-cadru de împrumut întru realizarea Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social vulnerabile, faza II, semnat între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei(BCE) .

  Lucrările de construcție au  demarat la data de  06.03.2017 . 

  Scopul  Proiectului  este în asigurarea cu locuinţe a categoriilor socialmente-vulnerabile de populaţie care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai, inclusiv a tinerelor familii, tinerilor specialişti aflate în imposibilitatea de a avea acces la condiţii de trai satisfăcătoare.   Pentru realizarea proiectului nominalizat a fost propus căminul nr. 3 a fostei şcoli internat.

  Un rol important în derularea lucrărilor de construcție  a avut Unitatea de Implementare a proiectului de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II, reprezentată prin Doamna Director Iunona LUNGUL, care pe perioada implementării proiectului a avut calitatea de beneficiar.

  În urma desfășurării licitației, câștigător a fost desemnat  SRL ,,Ana Grama Grup”.

    Costul total al proiectului constituie – 17206, 4 mii lei,

 inclusiv: lucrări  de construcție – 17011,2 mii lei

                supraveghere tehnică – 144,1 mii lei

                supraveghere autor proiect  -  51,0 mii lei

   Mijloacele financiare în sumă de 10058,7 mii lei au fost alocate de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei(BCE)  prin  credit fără dobândă   pe o perioadă de 20 ani inclusiv perioada de graţie 5 ani. 

    Pentru implementarea proiectului, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei(BCE) va acorda Consiliului raional un credit fără dobândă  în sumă de 484226 Euro pe o perioadă de 20 ani inclusiv perioada de graţie 5 ani. 

    Pe perioada implementării proiectului, contribuţia nefinanciară se transmite Unităţii de Implementare a proiectului de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II, cu transmiterea ulterioară către Consiliul raional după finalizarea lucrărilor de construcţie.

 Contribuția Consiliului raional fiind de7147,7 mii lei.

 La implementarea proiectului  menționat, Consiliul raional a contribuit și cu aportul nefinanciar în sumă de 4034,8 mii lei (costul clădirii, valoarea terenului, valoarea documentației de proiect și altele.)

  În procesul de reconstrucţie şi supraetajare, în conformitate cu prevederile proiectului  au fost construite 40 de apartamente, dintre care 24 apartamente cu o odaie, 8 apartamente cu 2 odăi și  8 apartamente cu 3 odăi.

  În conformitate cu regulamentul  aprobat, beneficiarii au fost selectaţi la nivel local de către o comisie al Consiliului raional, care a examinat cererile depuse de solicitanţi, în vederea întrunirii condiţiilor de eligibilitate de către solicitanţi şi a acordat punctaj conform criteriilor de selectare.

  În conformitate  cu Regulamentul privind modul de repartizare, locuinţele sociale au fost oferite reprezentanţilor categoriilor eligibile în următoarele proporţii:

- persoanele cu dezabilități -  4 familii

- persoanele dezinstituţionalizate (orfani cu vârsta cuprinsă între 18   şi 21 ani); - 3 familii

- familiile cu cel puţin 3 copii minori, familiile  cu un singur  părinte care cresc cel puţin 2 copii minori – 6 familii

- familiile care întreţin copii cu dezabilități severe - 2 familii

- familiile în care cel puțin unul dintre membrii familiei este angajat al unei instituții bugetare sau activează în sfera serviciilor publice  - 22 familii

- rezervate pentru acordarea ulterioară tinerilor specialiști din sfera bugetară sau serviciul public – 3 apartamente.

Galerie foto