La  8 februarie curent  în incinta Consiliului raional  a fost lansată propunerea de proiect privind activităţile de integrare a serviciilor pentru prevenirea, asistenţa şi îngrijiri de lungă durată pentru persoanele cu  boli netransmisibile şi vârstnici. La eveniment au participat Domnul Vladimir TĂBÎRȚĂ, vicepreședintele raionului, Doamna Emilia CIOBANU, șef a Direcției Generale , Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului și reprezentanții autorităților publice Pruteni, Horești și Albinețul Vechi.  Proiectul vine ca o durabilitate al proiectului Viaţă Sănătoasă şi urmează să fie implementat în următoarele 6 luni în localitățile Lucăceni, Unteni, Valea Rusului, Rediul de Sus, Rediul de Jos și Albinețul Nou.

   Scopul  proiectului este de:

  • direcţionarea mai bună a serviciilor şi îmbunătăţirea calităţii acestora pentru oameni;
  • gestionare mai bună a factorilor de risc şi vulnerabilităţilor prin abordarea  multisectorială;
  • economisirea mijloacelor financiare datorită prestării unor servicii mai eficiente, cu evitarea suprapunerilor, spitalizărilor, prestare mai aproape de îngrijirea la domiciliu, suport psihosocial;
  • creşterea satisfacţiei beneficiarilor prin evaluare holistică realizată de echipe multidisciplinare/ multisectoriale, abordare de „ghişeu unic” (mai multe servicii sub un acoperiş sau prestate de o singură echipă), „gestionarea” serviciilor prin implicarea autorităţilor locale;
  • includerea sănătăţii în agenda publică.