La  31 ianuarie curent,  în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat întrunirea de lucru cu primarii raionului și specialiștii  care reglementează regimul funciar și specialiștii responsabili de perceperea fiscală din cadrul primăriilor.

  Cu un mesaj de salut pentru primarii raionului, a venit Domnul Vladimir TĂBÎRȚĂ, vicepreședintele raionului, care a prezentat  chestiunile care au fost incluse în agenda întrunirii și care urmau a fi examinate în cadrul ședinței.

  Domnul Oleg Belbas,  directorul  Agenției Teritoriale Vest a CNAM a prezentat chestiunea cu privire la asigurarea obligatorie  de asistență medical pentru cetățenii din raion.  Doamna Marciuc Tatianașef  Direcția  Deservire Fiscală Făleşti a prezentat informația cu privire  la colectarea impozitelor pentru anul 2018 de către autoritățile publice locale. Doamna  Ambros Lucia și Domnul Bunciuc Serghei, colaboratorii  din cadrul Serviciului Relații Funciare și Cadastru au informat publicul  și i-au îndemnat pe reprezentanții  autorităților publice să preșătească actele necesare pentru aplicare la procedura de înregistrare masivă a bunurilor imobile.

Domnul Roman Radu, vicepreședintele raionului și Domnul Ivanciuc Pavel, reprezentant GIZ au informat primarii privind  procedura de încheiere a acordului de cooperare intercomunitară cu referire la compartimentul apă-canalizare. Despre bilanțul încorporării din toamna - iarnă și recrutarea tinerilor anul nașterii 2002 în primăvara anului 2019 a informat  Domnul  Lipsiuc Dmitri, șef al Secției administrativ-militară Fălești. Cu unele  recomandări  pentru primari în domeniul social  s-au  înaintat  cerințe privind  desfășurarea activității de interes comunitar.

Galerie foto