La 08 noiembrie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința de constituire a Comitetului de sud-Bazin Șovăț  la care au participat reprezentanții administrației publice locale de nivelul I și II și a Agenției  ,,Apele Moldovei”.

  

  În cadrul  ședinței s-a discutat despre situația actuală în bazinul râului, managementul integrat al resurselor de apă, procedura de creare a Comitetului de sud-Bazin Șovăț, proiectul Regulamentului de funcționare a Comitetului de sud-Bazin Șovăț. Agenda ședinței a mai cuprins  chestiuni  privind prezentarea Planului de Gestionare al Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră , starea actuală a stației de epurare ale apelor uzate a orașului Fălești și discuții privind elaborarea planului de acțiuni 2019-2020 al sub-bazinului râului Șovăț.