La 18 octombrie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului a convocat în ședință comisia raională pentru organizarea, monitorizarea și  controlul pregătirii economiei și sferei sociale a  raionului către sezonul rece 2018-2019. Au fost invitați șefii secțiilor și direcțiilor Consiliului raional și managerii instituțiilor din domeniul sănătății, șefii întreprinderilor prestatoare de servicii, energie termică și electrică.

 În cadrul ședinței au fost prezentate informațiile privind gradul de pregătire a instituțiilor pentru activitate în perioada rece a anului 2018-2019. Comisia a decis ca șefii subdiviziunilor Consiliului raional să monitorizeze permanent și să întreprindă măsuri în vederea executării Planului de măsuri pentru pregătirea și organizarea sezonului rece 2018-2019. Se recomandă furnizorilor de energie termică și electrică S.A ,,Red Nord” Fălești, întreprinderilor  prestatoare de servicii și lucrări S.A ,,Drumuri Bălți” sectorul Fălești, ,,Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe orașul Fălești” să asigure consumatorii cu energie electrică, gaz, cu serviciile respective și să pregătească echipele de intervenție pentru a avea capacitatea de a interveni rapid în situații de criză. ÎMSP ,,Spitalul raional Fălești” și Centrele de sănătate vor întreprinde măsuri în vederea funcționării stabile în condiții de iarnă și acordării asistenței medicale urgente în situații extreme. Șefii subdiviziunilor Consiliului raional, conducătorii  ÎMSP și a întreprinderilor furnizoare de energie termică, electrică  și servicii vor prezenta Președintelui  raionului,  președintele comisiei, după caz, informații despre situațiile de criză apărute în unitățile din subordine.

Galerie foto