În urma dialogului constructiv dintre cetățenii raionului, administrația publică locală și administrația publică centrală, desfășurat la 22 iunie curent în cadrul vizitei de lucru a Guvernului Republicii Moldova în raionul Fălești au fost identificate cele mai stringente  probleme cu care se confruntă cetățenii.

 De notat, că grație atitudinii responsabile, profesionalismului și managementului eficient al  conducerii Cuvernului Republicii Moldova în persoana Domnului Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova, o bună parte din probleme au fost deja soluționate pentru altele sunt identificate căile de soluționare.  Cele mai stringente probleme care necesită o implicare a factorilor de  decizie de nivel central au rasunat din domeniul aprovizionare cu apă și canalizare și domeniul de sănătate. Astfel Guvernul Republicii Moldova a identificat sursa necesară pentru ca raionul să poată finisa construcția apeductului pentru orașul Fălești, alocînd 21 milioane lei care vor fi achitate până la finele anului curent.

 Deasemenea, au fost identificate mijloace financiare pentru procurarea unui aparat roentghen digital modern pentru IMSP ,,Spitalul rational Fălești,,.

 Populația din 13 localități a beneficiat de consultații gratuite ale medicilor în cadrul programului guvernamental ,,Un doctor pentru tine,,. Tot în cadrul acestui program peste 5000 de cetățeni din toate  localitățile raionului au beneficiat de examinare radiologică, fapt ce a sporit accesul populației la servicii profilactice de calitate, în zona rurală.   

 Serviciul medical de Urgență din raionul Fălești a fost dotat cu trei autospeciale moderne  care vor permite accesarea de către populație a serviciilor medicale de urgență  mult mai rapid și la un nivel mai calificat. Toate 3 autospeciale sunt dotate  cu utilaj medical performant pentru asistența medicală prespitalicească.

 În numele cetățenilor raionului Fălești, Administrația raionului aduce mulțumiri Primului Ministru al Republicii Moldova Domnului Pavel Filip și tuturor structurilor din subordine  pentru atitudine promtă în soluționarea problemelor stringente cu care se confruntă cetățenii raionului Fălești.

Galerie foto