Astăzi, 13 septembrie , în sala de ședințe a consiliului raional s-a desfășurat vizita de studii a delegației oficiale a Guvernului Republicii Belarus,  aflată în Republica Moldova în scopul studierii experienței Republicii Moldova în promovarea reformei dezinstituționalizării, educației incluzive și dezvoltării timpurii. Agenda propusă pentru vizita de studii în raionul Fălești, are ca scop familiarizarea delegațiilor cu rezultatele pozitive ale implementării reformei dezinstituționalizării, educației incluzive și dezvoltării timpurii în raion. Din partea raionului Fălești au participat angajații Direcției Generale Educație, direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei și Copilului, reprezentanții serviciului de asistență psihopedagogică.

 În luarea sa de cuvînt, Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului a familiarizat oaspeții cu rezultatele pozitive obținute și obiectivele ce urmează a fi realizate în continuare în domeniul realizării reformei nominalizate, cît și obiectiele propuse pentru viitorul apropiat.

 Despre formele și metodele de lucru în vederea realizării reformei dezinstituționalizării, educației incluzive și dezvoltării timpurii au vorbit șefa Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Doamna Emilia Ciobanu și șefa secției în cadrul Direcției Generale Educație, Doamna Saviuc Aliona.

 Pe parcursul vizitei de lucru oaspeții au adresat mai multe întrebări la care au primit răspunsuri bine argumentate, cu cunoștință de cauză.

Galerie foto