La  5 iulie curent, la orele 10:00 în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat ședința  ordinară a Consiliului rational.

   Ședința a fost prezidată de  Domnul Vasile  Cireș, consilier raional. La ședință au fost prezenți 27 din 33 de consilieri raionali, reprezentanți ai Consiliului raional, ai  serviciilor desconcentrate/descentralizate și primarii satelor și comunelor din raion. În cadrul ședinței au fost examinate chestiunile:

 

 1. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului raional pentru anul 2018.
 2. Cu privire la demisia din funcție a dlui Ion Ionesie și numirea în funcție a dnei Nina Sceastlivîi.
 3. Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională pentru educaţie.
 4. Cu privire la repartizarea surselor financiare din fondul pentru educaţie incluzivă a bugetului raional.
 5. Cu privire la lichidarea Instituției Publice Gimnaziul ”Grigore Căruntu” și înființarea unei filiale a Liceului Teoretic ”Ion Creangă”.
 6. Cu privire la completarea anexei la decizia Consiliului raional 06/7 din 28.09.2017.
 7. Cu privire la organizarea și funcționarea Centrului de Creație și Agrement pentru Copii și Tineret ”Lora Găină”.
 8. Cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.
 9. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus și serviciul civil în toamna anului 2018 – iarna anului 2019.
 10. Cu privire la activitatea Secției Administrativ-Militare în anul 2017.
 11. Cu privire la activitatea IMSP ”Centrul de Sănătate Bocşa” în anul 2017.
 12. Cu privire la activitatea IMSP “Centrul de Sănătate Glinjeni” în anul 2017.
 13. Cu privire la casarea unor bunuri materiale raportate la mijloace fixe aflate în gestiunea IMSP „Centru de Sănătate Glinjeni”.
 14. Cu privire la casarea unor bunuri materiale raportate la mijloace fixe aflate în gestiunea Gimnaziului „Eugen Coşeriu” s. Catranîc.
 15. Cu privire la casarea unor bunuri materiale raportate la mijloace fixe aflate în gestiunea Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului.
 16. Cu privire la conferirea gradului de calificare Dnei Silvia Matasî.
 17. Cu privire la modificarea regulamentului de Aparatului Președintelui raionului aprobat prin decizia Consiliului raional Fălești nr.01/15 din 07.03.2013.
 18. Cu privire la casarea unor bunuri materiale raportate la mijloace fixe aflate în gestiunea Secției Cultură și Turism.
 19. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a unui teren proprietate publică.
 20. Cu privire la achitarea prejudiciului cauzat prin retragerea temporară a unor terenuri agricole.
 21. Cu privire la pregătirea către campania de recoltare a culturilor cerealiere de I grupă și a culturilor tîrzii în condițiile anului 2018.
 22. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional şi al Aparatului Preşedintelui raionului Făleşti pe trimestrul III al anului 2018.
 23. Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale ”Biroul de Proiectare și Sistematizare al Consiliului raional Fălești” în anul 2017.
 24. Cu privire la acordarea ajutorului material.
 25. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului raional nr. 05/17 din 15.06.2017.

   În urma aprobării deciziei privind încetarea raporturilor de muncă a Domnului Ion Ionesie ca șef interimar al Centrului de Sănătate Fălești, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului i-a oferit un buchet de flori pentru faptul că a activat 45 de ani în domeniul medicinii, exprimând cuvinte de recunoștința pentru aportul în dezvoltarea medicinii primare din raion.

Galerie foto