Ziua de 6 iulie a coborât în bernă toate Drapelele de Stat în semn de doliu pentru comemorarea victimelor stalinismului. Evenimentul a  avut loc la monumentul Mândria și Puterea Poporului unde au participat conducerea raionului, reprezentanții serviciilor descentralizate a Consiliului raional, serviciile desconcentrate, reprezentanții Primăriei Orașului Fălești și colaboratorii Inspectoratului de Poliție Fălești. Cu cuvinte  de reminiscență, compătimire și profundă  recunoștință pentru cei care au suferit în urma deportărilor staliniste și a victimelor regimului a  venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, care a relatat despre una din cele mai dureroase pagini din istoria românilor basarabeni - deportările. Nu se cunoaște o cifră exactă a celor care au avut de suferit de pe urma acestui tip de represiune, estimările ridicându-se la câteva sute de mii de persoane deportate. Cu referire la subiectul deportărilor, a menționat Doamna Președinte, că este de datoria noastră să cunoaştem trecutul şi de a transmite către generaţiile în creştere să cinstim memoria victimelor acestui regim, să fim recunoscători celor care au  pătimit.

 Despre cele trei valuri de deportări  a vorbit Domnul Vladimir TABÎRȚĂ, vicepreședintele raionului, care a menționat că în noaptea de 12-13 iunie 1941 cea mai mare parte a persoanelor din categoriile menţionate a fost deportată din RSSM (19 575 persoane, inclusiv 5 033 arestate şi 14 542 deportate) . Acest val este considerat primul de această anvergură.  Un al doilea val, a avut loc în noaptea de 5-6 iulie 1949, operaţia de deportare în masă "Iug" (din limba rusă, "Sud"), fiind deosebit de dureroasă. Mii de familii au fost destrămate, vieţile oamenilor neînsemnând nimic pentru autorităţi. În total au fost arestate şi trimise în Siberia 11 606 familii,  adică 34 763 persoane, dintre care 9 233 bărbaţi, 13 702 femei, 11 828 copii. Cel de-al treilea val, operaţia de deportare în masă „Sever" (din limba rusă, "Nord") s-a început la ora 4 în dimineaţa zilei de 1 aprilie 1951 şi s-a terminat la ora 20:00 în aceiaşi zi. Conform ordinelor sovietice, au fost ridicate şi îmbarcate în vagoane 723 familii, per total 2 617 oameni (808 bărbaţi, 967 femei, 842 copii).

 La 8 decembrie  1992 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice Potrivit acestei legi persoanele supuse represiunilor sau moștenitorii lor au dreptul la restituirea bunurilor confiscate sau scoase în alt mod din proprietatea lor sau la recuperarea valorii bunurilor ce  nu pot fi restituite. Compensarea averii se efectuează în baza cererii adresate comisiei speciale a Consiliului raional, din contul bugetului de stat. Comisia determină  valoarea bunurilor în baza documentelor ce atestă confiscarea, documentelor ce atestă confiscarea, documente eliberate de arhive și de alte instituții abilitate.

 Astfel în perioada anilor 2008-2017 au primit compensații 9 persoane din raionul Fălești, suma totală a compensațiilor constituie 2393421 lei.

Galerie foto