La 04 iulie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional a avut loc ședința grupului de lucru pentru Planificarea Strategică privind actualizarea capitolului ,,apă şi canalizare” al Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Făleşti.

 Cu un cuvânt de salut pentru participanți a venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului. Scopul ședinței a fost de a prezenta situația actuală a sectorului de ,,apă și canalizare” din raionul Fălești și  elaborarea viziunii, obiectivelor și priorităților de dezvoltare a sectorului de ,,apă și canalizare” a capitolului AAC Strategia raională. La ședință au participat membrii grupului de lucru, experţi şi reprezentanți din cadrul primăriei orașului Făleşti. De către grupul de experţi GFA/GIZ a fost prezentat, în baza chestionarilor completate de către autoritățile publice locale, situaţia actuală a sectorului. În cadrul ședinței s-a discutat despre necesitatea regionalizării şi crearea operatorului regional în domeniul dat. După finalizarea ședinței a fost organizată o vizită de lucru la staţia de tratare a apei de la Gara Făleşti, comuna Risipeni, la apeductul,,Prut-Făleşti” şi Staţia de captare din satul Gherman.

Galerie foto