Un eveniment de anvergură a avut loc la 21 iunie, curent, în sala Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir”, o minunată sărbătoare dedicate antreprenorilor de succes de pe plaiul făleștean. Gala festivă de înmânare a trofeelor învingătorilor concursului raional Cel mai bun antreprenor al anului 2017 a fost deschisă cu o frumoasă melodie interpretată la vioară de vioristul Școlii de arte  din s.Mărăndeni.

 Cu un mesaj  de  salut  pentru  cei prezenți a venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, care a informat publicul despre situația economică din raion, despre succesele antreprenorilor,  realizările lor remarcabile în plan profesional, îndemnându-i  pe viitor să contribuie mai activ la dezvoltarea activității antreprenoriale. Consiliul raional  a inițiat organizarea anuală a concursului ,,Cel  mai bun antreprenor  al anului” în diverse sfere. Concursul    este la cea de-a  III-a  ediție  și  urmărește  scopul de a promova practicile de succes  în domeniul afacerilor,  de a remarca cele mai  competitive  întreprinderi  din raion care utilizează   strategii de marketing eficiente  și  ating  standarde internaționale  ale managementului calității.

 Pentru toți câștigătorii concursului premiați la sărbătoare, cât și pentru oaspeții prezenți în sală a evoluat Interpretul Laurențiu Popescu, cu un frumos recital musical.

 La ediția din acest an  în competiție s-au înregistrat  327 de oameni de afaceri , iar după  verificarea  îndeplinirii  condițiilor de eligibilitate,  în competiție au rămas 148 de antreprenori.

 Antreprenorul este acea forță motrice care schimbă lumea, care are curajul și pasiunea de a realiza visele , de a crea ceva care va dăinui în timp, prin efort, pasiune și dăruire de sine.

 Comisia raională de concurs a evaluat indicii economici conform regulamentului concursului și a evidențiat învingătorii la următoarele nominații

 Nominația - Cel mai bun antreprenor în sfera de producere. Domeniul   întreprinderi mari : 

 Locul I  - Întreprinderea cu Capital Străin „SAMMY CABLAGGI” SRL , conducător  - Antonio Niceforo, amplasat în satul Albinețul Vechi,  care se ocupă de asamblarea cablajelor electrice pentru automobile. 

 Locul II  se acordă Întreprinderii cu Capital Străin „MARTHATEX” SRL din orașul Fălești,  care se ocupă de confecționarea îmbrăcămintei, director -executiv – Balan Gheorghe.

 Domeniul -   întreprinderi mijlocii:

 Locul I – Fabrica de vinuri „MOLD-NORD” SA Fălești , care fabrică băuturi alcoolice tari și vinuri, conducător  Chirmici Piotr .

 Întreprinderea Mixtă moldo-germane „SUDZUCKER MOLDOVA” S.A. , director executive Vitalie Ursachi. Întreprinderea se ocupă de fabricarea zahărului tos din sfeclă de zahăr.

 Societate cu Răspundere Limitată „Beatrice Com” – director Vasile Grunzu, care produce și comercializează produse de băcănie, făină și cereale.

 Întreprinderea Municipală „Direcția de Producere a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” – director Vasile Bagrin

 Locul II i-a revenit Societății pe Acțiuni ”Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb” – conducător Roșca Sergiu, și Societatea Comercială ” PLAI ” SRL, care oferă servicii de transport, conducător Popușoi Ion

 Domeniul -   întreprinderi mici

 Locul I i-a revenit Întreprinderii Individuale ” Budnea Rodica”, care se ocupă de fabricarea pâinii și produselor de patiserie ,  conducător Budnea Rodica

 Locul II s-a acordat  SRL „HEUVELLAND”, care se ocupă de fabricarea produselor lactate, conducător Cireș Vasile și Societății  Comerciale „GIFIS –FARM” SRL, care produce lapte, conducător Bâtiu Marian.

  Nominația Cel mai bun antreprenor  din sectorul agrar.

 Cel mai bun antreprenor   din sectorul agrar – cu suprafața   mai mare de  800 ha,

 Locul I  s-a acordat  SRL „TARAS-SCOP-AGRO”, din primăria Natalievca, conducător Schițco Alexandru și  SRL „ AGRO-PAPUROS” din primăria Mărăndeni, conducător Goncearenco Mihail

 Locul II - SRL „AGRO-POMPA-PRIM” primăria Pompa, conducător Svetlana Goracioc, și SRL „COZMEANCA – PRIM”, primăria Pruteni, conducător Pavel Dobîndă

 Cel mai bun antreprenor  din sectorul agrar – cu suprafața de la 400 ha până la 800 ha,

 Locul I s-a acordat  SRL „ ITERO – AGRO” primăria Ișcălău, conducător Procopciuc Zenovia și SRL „CERTEXAGRO – PRIM”, primăria Izvoare, conducător Constantin Ursachi.

Locul II -SRL „ IZLAN AGRO” din primăria Izvoare , conducător Ursachi Vasile, SRL „BORIVAS-AGRO” , primăria Glinjeni conducător Bujac Boris, SRL „EFELINA AGRO”, primăria Ilenuța, conducător Oală Alexandru.

 Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – cu suprafața până la 400 ha,

 Locul I s-a acordat  SRL „ GOSPODARUL REDIU” primăria Albinețul Vechi ,  conducător Kiktenko Nicolai.

 Locul II SRL „GRUPRIJOR AGRO” primăria Chetriș, conducător Jornea Ion , SRL „AGROCIRPRIM” , primăria Călinești, conducător Cireș Ruslan și SRL „AGROGÎRLA”, primăria Năvîrneț, conducător Agheni Victor.

 Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – Gospodării Țărănești

 Gospodăria Țărănească „MÎȚĂ ION” din Albinețul Vechi, conducător  Mîță Ion și Gospodărie Țărănească „BUTNARU ALEXANDRU”, primăria Ilenuța, conducător Alexandru Butnaru.

 Nominația: Cel mai bun antreprenor din sfera construcțiilor.

 Locul I s-a acordat SRL „Energie”, conducător Babii Carolina.

 Locul  II- SRL „MARCONS-DRUM”, conducător Marchitan Dumitr și  SRL „FAPROELECTRO”, conducător Ursu Pavel

 Nominația: Cel mai bun antreprenor în sfera prestării serviciilor în alimentația publică

 Locul I s-a acordat ÎI „VIERU”, care oferă servicii de alimentație pentru evenimente și deține sala de festivități „Alina”, conducător Vieru Iulia.

 Locul II - SRL „NETCOMAX-NORD”, care oferă servicii de alimentație publică și deține restaurantul „Pizza Best”, conducător Negrescu Constantin și SRL „SELGRINA”, conducător Țurcanu Claudia.

 Nominația Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului. Întreprinderi mijlocii.

 Locul I  s-a acordat SRL „ELANTOP-GRUP”, care se ocupă cu comerțul cu amănuntul a produselor alimentare și nealimentare , deține supermagazinul „Bazzar”, conducător Curciuc Denis.

 Locul II - SRL „FALCOM TEXTIL”, care comercializează cu amănuntul mărfuri de larg consum și deține magazinul universal ”Econom plus” conducători Sergiu Bordan și Roman Romandaș.

 Întreprinderi mici

 Locul I s-a acordat  Firmei de Producție și Comerț „BAVIR”,  carese ocupă de comercializarea bunurilor cu amănuntul.

 Locul II – SRL „METAL SL” , conducător Prisăcaru Sergiu

 Nominația Cel mai bun antreprenor –femeie

 Locul I  s-a acordat Doamnei Zinaida Babii conducătorul SRL „BABII NORD”, care se ocupă de comerțul cu amănuntul a mărfurilor de larg consum, magazinul universal „Alina” și Doamnei Marcoci Oxana , conducătorul SRL „MARDIN – COM”

 Nominația Cel mai tânăr antreprenor

 Cei mai tineri antreprenori ai raionului sunt Domnul Savciuc Constantin, conducătorul SRL „SĂTEANCA”, primăria Mărăndeni, care se ocupă de fabricarea și comercializarea pîinii și a produselor de patiserie și Domnul Botnariuc Alexandru, conducător al Gospodăriei Țărănești „BOTNARIUC LARISA”, primăria Natalievca, ce activează în domeniul agriculturii

 Nominația Cel  mai mare aport la  bugetul local

 Întreprinderea cu Capital Străin „SAMMY CABLAGGI” SRL, conducător Antonio Niceforo, Întreprinderi cu Capital Străin „ MARTHATEX” SRL, director executiv Balan Gheorghe

 Nominația pentru cele mai multe locuri de muncă  nou create în 2017.

 A fost desemnat conducătorul ÎCS „ Plastic MANUFACTURING”, Domnul Smărăndoiu Constantin

Galerie foto