La  07 iunie curent, Centrul Național Anticorupție a  organizat  un seminar de instruire  cu reprezentanții secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului raional, instituțiilor publice din raion, serviciilor desconcentrate și cu primarii satelor și comunelor. Agenda instruirii anticorupție a cuprins chestiuni privind rigorile integrității instituționale, integritatea profesională a agentului public  și  denumirea manifestărilor de corupție și avertizarea de integritate.

 Pentru publicul prezent la instruire , în calitate de  formator  a fost prezent  Domnul  Vitalie Moisei, şef al Direcţiei educaţie anticorupţie, care a adus la cunoștința tuturor despre prevederile legale privind integritatea profesională a agentului public.

Galerie foto