La  07 iunie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele comisiei raionale  Situații Excepționale a convocat într-o ședință primarii, reprezentanții instituțiilor publice pentru a examina două chestiuni  importante incluse în ordinea de zi:

- Cu privire la măsurile de securitate pe apă în perioada estivală a anului 2018.

- Cu privire la acordarea ajutorului material.

   În scopul preîntîmpinării și asigurării protecției populației la bazinele acvatice amplasate pe teritoriul raionului Falesti, Doamna Iraida BÎNZARI a emis dispoziția cu nr.9 la 06 iunie 2018 ,,Cu privire la măsurile de securitate pe apa în perioada estivală a anului 2018” , act de care au luat cunoștință  toți primarii satelor și comunelor și reprezentanții instituțiilor publice din  raion.

Galerie foto