La 27 aprilie  curent în sala de ședințe a Consiliului raional a  avut loc  ședința Colegiului consultativ constituit în raionul Fălești, în cadrul căreia au fost examinate chestiunile  cu privire la efectuarea controlului, respectarea legislaţiei funciare de către agenții economici agricoli, primari și alți deținători funciari,  cu privire la măsurile  de prevenție întreprinse pentru protecția resurselor biologice acvatice piscicole naturale în perioada de prohibiție a pescuitului,cu privire la activitatea Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnicii „Intehagro” Fălești, cu privire la înregistrarea si asigurarea evidenței la nivel teritorial a tuturor plătitorilor și a obligațiilor acestora față de bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), cu privire la monitorizarea respectării Regulilor de întreținere a instalațiilor electrice în raion, cu privire la starea sănătății copiilor  instituționalizați, calitatea alimentării,îndeplinirea normelor naturale ale produselor incluse în meniurile aprobate.

Galerie foto