Miercuri, 11 aprilie, în cadrul unei ședințe organizată în incinta Consiliului raional Fălești a fost dicutată reînceperea lucrărilor de reabilitare a traseului de apeduct Taxobeni - Fălești. Lucrările se desfășoară în cadrul proiectului „Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut”(lucrări de reabilitare II), lansat în anul 2017.

 În urma vizitei de monitorizare la șantier, la care au participat Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului, domnul Vitalii Povonschii directorul ADR Nord, specialiștii implicați în implementarea proiectului din partea Consiliului raional și a Agenției de Dezvoltare Regională Nord s-a constatat că operatorul economic care efectuează lucrările de demontare a vechiului apeduct magistral Prut-Fălești și de construcții-montaj a celui nou execută lucrările conform graficului.

 Este unul dintre cele mai vechi proiecte din Republica Moldova. În diferite perioade, lucrările de construcție a sistemului au fost finanțate din mai multe surse”, susține președintele raionului Fălești, Iraida Bînzari, precizând că alimentarea cu apă potabilă și construirea sistemelor de canalizare continuă să fie obiective prioritare pentru autoritățile locale din raionul Fălești.

  Până în prezent, pentru construirea celor 8 km din lungimea totală de 18 km a apeductului magistral au fost valorificați 12,3 milioane de lei alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Conform contractului de antrepriză, costul total al lucrărilor se cifrează la 35,4 milioane de lei, solicitați din sursele FNDR.

 Lucrările de reconstrucție a traseului se preconizează de a fi desfășurate în perioada anilor 2017 – 2020. Prin realizarea acestui proiect se urmărește asigurarea cu apă potabilă din r.Prut a locuitorilor raionului, contribuindu-se astfel la dezvoltarea economică a raionului, protecția mediului și la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

  În perspectivă, proiectul prevede crearea condiţiilor pentru conectarea la apeduct a tuturor localităţilor din raionul Făleşti şi a 5 localități din raioanele Ungheni şi Glodeni.

Galerie foto