La 04 aprilie curent, în  sala de ședințe a Consiliului raional reprezentanții Asociației Promo-LEX a prezentat  Raportul nr.2 privind monitorizarea transparenței activității administrației publice locale de nivelul II si a UTA Găgăuzia, perioada de monitorizare 01.07.2017-31.12.2017.

 În cadrul evenimentului au participat: Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, vicepreședinții raionului, șefii secțiilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului rațional, consilieri raionali.

 Raportul a vizat rezultatele studiului conformității dintre gradul de transparență a proceselor decizionale derulate de către APL de nivelul II, prevederile legale în domeniu și modalitățile de reflectare a acestora prin intermediul diverselor surse de informare și comunicare.

 Galerie foto