Pe data de 29-30 martie în orașul Novoselitsa, Ucraina a fost organizată și desfășurată ședința a II a echipei transfrontaliere de implementare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separata a deșeurilor solide”, implementat de Consiliul raional Fălești.

 La eveniment au participat 22 de reprezentanți ai echipelor de proiect a partenerilor din Republica Moldova si Ucraina. In cadrul primei zile participanții la ședința au analizat progresul implementării proiectului, activitățile desfășurate in ambele tari, practicile de succes si problemele cu care se confrunta actorii proiectului. Managerul proiectului Victor Cimpoieș a informat despre acțiunile deja înfăptuite în cadrul proiectului, formele si metodele de promovare a lui, colectarea si analiza informațiilor si materialelor justificative pentru raportarea intermediara, ce va avea loc după 6 luni de realizare a proiectului.

 În cadrul ședinței s-a discutat si despre procesul de organizare a concursului de selectare a primăriei pilot Sărata Veche raionul Fălești, organizare a sondajului de opinie publica în satul Sărata Veche şi Novoselitsa și organizarea sondajului în orașul Novoselitsea.   

 În ziua a doua a fost organizată o sesiune comuna de lansare a proiectului în cadrul căruia au participat membri ai echipei transfrontaliere de proiect, reprezentanți ai organelor APL,  instituțiilor publice, societăţii civile, localităților, ce intra in componenta comunei Novoselitsa.

 Cu cuvinte de salut către participanți au venit dna Maria Nicorici primar al orașului Novoselitsa si managerul proiectului Victor Cimpoieş care au informat despre parteneriatul durabil si rezultatele infrăţirii dintre raioanele Fălești si Novoselitsa, ce a dus la implementarea a 3 proiecte transfrontaliere.  

 Victor Cimpoieş, managerul proiectului si Arteom Iakimets, coordonatorul proiectului în Novoselitsa, au prezentat rapoarte privind mersul și sarcinile implementării cu succes a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separata a deseurilor solide” Moldova si Ucraina. Cu comunicări utile au venit si Gabriela Capcelea (REC Moldova), Alexandru Fusa, (AO „CUTEZATORUL”), Svetlana Skrikuliak (Agentia DECT), Elena Deleu (Consiliul raional Falesti), Victor Agrapina (Intreprinderea comunala Novoselitsa), alți reprezentanți ai instituţiilor publice, școlare s.a..

 Evenimentul a avut loc in cadrul proiectului "Pas cu pas spre colectarea separata a deșeurilor solide", implementat de Consiliul raional Făleşti in parteneriat cu Consiliul local Novoselitsa, REC Moldova, AO „CUTEZATORUL”,  AO „Agentia DECT” in cadrul Programului Cooperarii Teritoriale a Parteneriatului Estic Republica Moldova - Ucraina.

Galerie foto