30.03.18n  La 30 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional  a avut loc  seminarul de  instruire pentru reprezentanții  autorităților publice locale de nivelul I. La ședință a participat primarii, specialiştii (în domeniu funciar), secretarii consiliilor locale, specialiști principali din cadrul Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, specialiștii Serviciului Cadastral Teritorial Fălești.  Instruirea a fost organizată de  reprezentanții Departamentului Cadastru care au familiarizat participanții la seminar cu chestiuni privind stabilirea hotarelor unităților administrativ teritoriale și hotarelor intravilanului localității, modul de elaborare  și actualizare a planurilor cadastrale și geometrice, modul de atribuire, modificare a destinației și schimbul terenurilor, formarea bunurilor imobile, delimitarea terenurilor proprietate publică și corelarea erorilor cadastrale.

Galerie foto