La 8 februarie curent în incinta Consiliului raional Fălești s-a desfășurat conferința de lansare a proiectului transfrontalier ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare EaPTC Moldova-Ucraina.

 Proiectul este implementat de Consiliul raional Făleşti în parteneriat cu Consiliul local Novoselitsa (regiunea Cernăuți, UA), Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova), Asociația Obșteasă „CUTEZĂTORUL” și Asociația Obștească ”Agenția pentru Dezvoltare Economică și Cooperare Transfrontalieră” (UA). Durata proiectului este de 14 de luni, iar bugetul total - 299 mii euro.

 Conferința de lansare a proiectului a fost deschisă de Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului care a menționat  despre  obiectivele  proiectului care sunt orientate  la dezvoltarea de noi soluții în domeniul colectării deșeurilor în zonele rurale din raionul Fălești și în special conștientizarea cetățenilor despre impactul negativ al deșeurilor asupra vieții noastre și a mediului. Despre Programul de Cooperare Teritorială în cadrul Parteneriatului Estic Republica Moldova- Ucraina care este finanțat de Uniunea Europeană ne-a relatat Doamna Tatiana UDREA, reprezentantul Secretariatului Tehnic (GIZ). Proiectul a fost prezentat de către Domnul Victor Cimpoieş, managerul proiectului, director al Centrului de Cooperare Transfrontalieră Integrare Europeană şi Atragere Investiţiilor. Cu referire la activitățile, atingerea obiectivelor și rezultatelor proiectului au fost menționate de reprezentanții partenerilor proiectului Doamna Maria NICORICI, primarul orașului Novoselitsea, regiunea Cernăuți, Ucraina, Domnul Victor COTRUȚA, consultant în managementului deșeurilor solide, Centrul Regional de Mediu, Domnul Alexandru FUSA, expert tehnic, Asociația Obștească ,,CUTEZĂTORUL”, Svetlana SKRICULEAC, președintele Asociației Novoselitsea pentru Dezvoltare, Economică și Transfrontalieră, regiunea Cernăuți, Ucraina, Constantin Bândiu, reprezentant al Agenției de Dezvoltare Regională Nord.

 La această întrunire au fost prezenți și primarii satelor și comunelor Sarata Veche, Călinești, Pînzăreni, Mărăndeni, Risipeni, Horești și orașul Fălești care au salutat lansarea proiectului binevenit pentru cetățenii raionului.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea soluțiilor durabile pentru colectarea, gestionarea și reciclarea deșeurilor.

 Proiectul este orientat spre următoarele grupuri țintă: APL și instituțiile publice, instituțiile de învățământ, entitățile specializate responsabile de managementul deșeurilor și fermierii. Conform beneficiarului, proiectul va contribui la dezvoltarea soluțiilor durabile pentru colectarea, gestionarea și reciclarea deșeurilor, venind cu acțiuni concrete pentru un mediu mai curat.

 Beneficiarii finali ai proiectului sunt cetățenii raionului Fălești (MD) și orașului Novoselița (UA), care vor obține un mediu mai curat, primăriile, care vor soluționa problema legată de managementul deșeurilor; populația regiunii Cernăuți din Ucraina și din Republica Moldova, care va fi informată privind soluțiile durabile de management al deșeurilor.

 Activitățile proiectului sunt direcționate pentru atingerea următoarele rezultate:

  • Starea mediului în raionul Fălești (MD) și în orașul Novoselitsa (UA) și în regiunea vecină îmbunătățită;
  • Studiile privind metodele de colectare a deșeurilor în zonele rurale din raionul Fălești și în sectorul locativ individual din orașul Novoselitsa elaborate și discutate cu populația din regiunile respective;
  • Volumele de deșeuri solide municipale reduse, eliminate prin depozitare, inclusiv a deșeurilor biodegradabile;
  • Sensibilizarea sporită a publicului din raionul Fălești (MD) și regiunea Cernăuți (UA) privind impactul cauzat de depozitarea neadecvată a deșeurilor municipale solide, inclusiv privind utilizarea durabilă a materiei prime secundare, precum sunt recipientele din sticlă și PET-uri.

 La conferință au participat 25 de reprezentanți ai partenerilor de proiect, organelor APL, instituțiilor publice, societății civile, antreprenorilor agricoli și mass-mediei.

Galerie foto