zal aplStimați primari, consilieri și lucrători din administrația publică locală

 Având în vedere importanţa asigurării autonomiei locale în procesul de edificare şi consolidare a statului democratic şi apreciind rolul deosebit al reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale, precum şi în scopul susţinerii şi promovării valorilor democratice, a fost instituită sărbătoarea profesională „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală”, care se consemnează  anual la 1 februarie.

 Numărul mare de probleme cu care ne confruntăm solicită din partea Dumneavoastră o implicare activă şi permanentă, în contextul în care angajamentul nostru este cel de a rezolva problemele comunităților.  Autonomia cu care am fost investiți presupune realizarea reformelor, atragerea investițiilor și crearea de parteneriate în scopul asigurării unui viitor mai prosper pentru cetățenii noștri.

 În procesul continuu de a construi o administrație publică eficientă și transparentă, anume Dumneavoastră sunteți cei care asigurați acțiuni concrete cu efect direct și fără amânare a doleanțelor stringente ale cetățenilor. Este firesc să subliniem importanța indiscutabilă și a factorului uman în activitatea Dumneavoastră, care vă permite să  aveți o atitudine grijulie și receptivă față de  oameni.

 Am convingerea că, și pe viitor, munca și perseverența Dumneavoastră se vor extinde  asupra calității vieții în toată complexitatea sa atât sub aspect social cât și economic.

 Mult stimați primari, consilieri raionali și locali, angajați și prestatori de servicii publice locale din cadrul raionului, cu ocazia acestei semnificative sărbători, țin să-mi exprim gratitudinea pentru munca pe care o realizați, pentru devotamentul și profesionalismul pe care îl demonstrați în activitatea de zi cu zi la prosperarea raionului și a țării noastre.

 Cu acest prilej, Vă adresez  sincere urări de sănătate, prosperitate și permanentă satisfacție sufletească, să rămâneți și în continuare a fi importanți pentru societate, să semănați în sufletele oamenilor încredere în forțele proprii și în ziua de mâine și să fiți onorați cu mult respect din partea cetățenilor din comunitate.

 Cu înaltă considerație,
 Iraida BÎNZARI, Președintele raionului