proc 1

Stimați colaboratori ai Procuraturii

   În ajunul sărbătorii Dumneavoastră profesionale, consemnată tradițional la 29 ianuarie, Vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine. Îmi exprim tot respectul și gratitudinea pentru profesionalismul, abnegația și principialitatea de care dați dovadă în munca nobilă pe care o desfășurați. Într-o societate democratică, Dumneavoastră aveți un rol primordial, de a consolida statul de drept, de a asigura supremaţia legii și protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale  oamenilor.

 Sunteți parte a reformei sectorului justiției, iar în fața Domniilor Voastre stă o sarcină dificilă şi totodată extrem de importantă - reforma Procuraturii și consolidarea încrederii cetățenilor în această instituție.

 Fie ca aprecierile pentru contribuția Dumneavoastră întru triumful dreptății  să Vă aducă multă satisfacție, perseverență și noi realizări în exercitarea nobilei profesii!

Tuturor lucratorilor Procuraturii le dorim sănătate, împliniri personale, prosperitate şi succese pe plan profesional.