otb gr

  La 24 ianuarie 2018 preşedintele raionului Făleşti doamna Iraida Bînzari a participat la Şedinţa colegiului consultativ al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat constituit pentru raionul Făleşti care s-a desfăşurat în sala de şedinţe al consiliului raional. În cadrul şedinţei consiliului consultativ au fost examinate următoarele chestiuni:

  1- Cu privire la activitatea de administrare fiscală şi încasările la buget în raion pentru 2017.
Raportor: Tatiana Marciuc, şef interimar Direcţie de deservire fiscală IFS Bălţi.

  2- Cu privire la activitatea Case de Asigurări Sociale Făleşti pentru anul 2017.
Raportor: Iulia Rusu, şef Casa Teritorială de Asigurări Sociale Făleşti.

  3- Cu privire la activitatea reprezentanţei Agenţiei Teritoriale „VEST” al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în raionul Făleşti pentru anul 2017.
Raportor: Arcadie Neguleanu, specialist principal AT „VEST”.

  4- Cu privire la activitatea Inspectoratului de Poliţie pentru anul 2017.
Raportor: Oleg Gherman, şef Inspectoratul de Poliţie Făleşti.

  5- Cu privire la aprobarea de activitate al colegiului consultativ constituit în raionul Făleşti pe semestrul I al anului 2018.
Raportor: Lilia Osoianu, şef adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat.

Pe marginea chestiunilor examinate au fost luate hotărârile respective.

Galerie foto