org pr

 La  23 ianuarie curent  în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat un seminar de informare cu primarii  satelor și comunelor raionului, în cadrul căruia au fost  examinate mai multe probleme  ce țin de activitatea autorităților publice locale. Un interes deosebit a trezit comunicarea cu Doamna Silvia Matasî, șeful Direcției Generale Educație  care a trecut în revistă problemele principale referitor la modul de gestionare și organizare a activității instituțiilor de educație timpurie , care sunt  în subordinea autorităților publice locale.

  Deasemenea au fost identificate  mai multe probleme  cu care se confruntă autoritățile publice locale, și care vor fi  sistematizate și înaintate  autorităților publice centrale pentru a fi discutate în cadrul evenimentului organizat de Guvernul Republicii Moldova cu genericul ,,Dialog direct cu APL” care se va desfășura la 01 februarie curent prilejuit Zilei  autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală.

Galerie foto