La 22 decembrie curent  în incinta Palatului  raional de Cultură „Mihai Volontir” s-a desfășurat Forumul raional al Autorităților Publice Locale. Genericul activității  „Conlucrarea eficientă - chezășia succesului ” a elucidat cît se poate de bine scopul activității, care a fost de a identifica și aprecia reușitele administrației publice locale de nivelul I și II cît și conlucrarea  care există între primăriile raionului și Consiliul raional Fălești. În cadrul Forumului au fost premiați învingătorii concursului „Cea mai bună primărie a anului”  în conformitate cu prevederile deciziei Consiliului raional și  în baza  Regulamentului concursului raional ,,Cea mai bună primărie  a  anului”, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 03/2 din 13 aprilie 2017, s-a  acordat  Diploma Consiliului raional de gradul I și premiu  bănesc în sumă de  20000 lei  primăriei comunei Sarata Veche și primăriei satului Mărăndeni, gradul II și premiu bănesc în sumă de 15000 lei primăriei satului Glinjeni și primăriei comunei Făleștii Noi și gradul III și premiul bănesc în sumă de 10000 lei primăriilor satului Catranîc și comunelor Chetriș, Albinețul Vechi și Pietrosu.

 Diploma de participare și premiu de încurajare în sumă de 5000 lei s-a acordat primăriilor Risipeni, Horești, Ișcalău, Bocani și Scumpia.

 Cu un mesaj de felicitare pentru mesagerii administrației publice locale ai raionului Fălești, a venit Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului care a menționat că prin Forumul  raional al Autoritatilor Publice Locale s-a reusit totalizarea  activității de un an de zile a  autorităților publice locale, apreciindu-se înalt munca funcționarilor din cadrul autorităților publice de nivelul I și II și  competenta profesională de care dau dovadă  primarii  satelor și comunelor raionului în soluționarea problemelor comunității. Prin această activitate s-a dorit promovarea  și multiplicarea experiențelor de succes, a bunelor practici în domeniul administrației publice locale. Oaspeți de onoare au fost  Doamna Tatiana Șaptefrați, doctor conferențiar universitar al Academiei  de Administrare Publică,  reprezentanți ai conducerii raioanelor Glodeni, Rîșcani, Ungheni şi Sîngerei. Prezența domniilor lor  a  imprimat evenimentului un caracter regional de perspectivă.

Galerie foto