Vineri, 10 noiembrie 2017 în comuna Obreja Veche s-au desfășurat aplicații practice la protecția civilă cu tematica „Acțiunile organelor de conducere și a serviciilor protecției civile în caz de cutremur de pământ, contaminare cu elemente radioactive în rezultatul avariei la stația atomo – electrică de la Cernobîl, și înzăpezire”.

 La desfășurarea aplicațiilor au fost antrenate toate structurile protecției civile din comună cât și unele structuri ale serviciilor protecției civile raionale.

 Conform programului de desfășurare a aplicațiilor au fost demonstrate acțiunile serviciilor protecției civile privind:

  • întreprinderea măsurilor de salvare în caz de cutremur de pământ;
  • acordarea ajutorului medical sinistraților în caz de electrocutare, intoxicație cu dioxid de carbon, arsuri și diferite traumatisme;
  • acțiunile populației în caz de pericol de contaminare cu substanțe radioactive;
  • acțiunile serviciilor protecției civile în caz de înghețuri și înzăpezire în timp de iarnă;
  • acțiunile serviciilor Protecției civile în caz de accidente rutiere;
  • protecția populației, animalelor și plantelor în caz de contaminare cu substanțe radioactive;
  • înlăturarea situațiilor de avariere a liniilor de tensiune înaltă și a celor de telecomunicații.

 De notat atitudinea responsabilă a direcției gimnaziului „Sergiu Moraru” către pregătirea și desfășurarea aplicațiilor în caz de cutremur de pământ și incendiu, cu implicarea elevilor, care au demonstrat cunoștințele profunde privind practica de evacuare a sinistraților, acordarea ajutorului medical primar, stingerea incendiului.

 Grație conlucrării eficiente a primăriei cu agenții economici managerii instituțiilor din teritoriu, cu autoritățile publice de nivelul doi și nu în ultimul rând cu activul din localitate se poate de menționat, că scopul aplicațiilor protecției civile a fost atins, ca urmare activitatea desfășurată a fost apreciată cu calificativul bine.

Galerie foto