La 18 octombrie curent, Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora (BRD) a desfășurat în regiunea de nord a țării, o sesiune de promovare a Hotărârii Guvernului nr. 725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD). În cadrul acestor sesiuni au fost convocați funcționari ai administrațiilor publice locale de nivel 1 și 2, în scopul promovării domeniului dat și la nivel local. La acestă instruire au participat 10 reprezentanți din cadrul autoriăților publice locale  de nivelul 1 și 2 și din raionul Fălești, ( Consiliul raional și primăriile Fălești, Ișcalău, Răuțel, Pîrlița, Albinețul Vechi, Ilenuța, Mărăndeni și Sarata Veche). Prezentul Mecanism vine să instituie persoane responsabile de diasporă (cu titlu de recomandare pentru autorități publice locale) în fiecare localitate din Republica Moldova. De asemenea, s-a propus să fie desemnate persoane din cadrul autorităților publice locale care vor fi responsabile de coordonarea, aplicarea și implementarea domeniului DMD în Strategiile, Planurile și Programele de dezvoltare locală. Scopul Mecanismului este de a asigura implementarea eficientă a politicii în domeniu și de a contribui la sporirea efectelor pozitive și reducerea efectelor negative ale migrației. În cadrul sesiunii de către echipa BRD a fost prezentat Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul DMD și Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare.

 

 Sesiunea de instruire au fost organizate de către Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora (BRD), grație Programului Global Comun „Integrarea migrației în strategiile naționale de dezvoltare”, implementat de OIM și Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare în Republica Moldova, și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Galerie foto