Pe 30 mai angajații din domeniul culturii Fălești și-au dat întilnire în Palatul raional de Cultură „Mihai Volontir” pentru a sărbători Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare și Ziua lucrătorului din cultură. Mesaje sincere și frumoase în adresa oamenilor de cultură din raion au fost adresate de Iraida Bînzari, președintele raionului Fălești, Diana Dicusarî, director general al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Valeriu Rusu, șef Secție Cultură Sângerei ș.a. Budu Grigore, șeful Secției Cultură și Turism în mesajul său a prezentat succesele realizate în domeniul culturii în anul 2016 și a punctat obiectivele pentru anul 2017. Celor mai buni lucrători din cultură, care au realizat performanțe deosebite în valorificarea și promovarea patrimoniului cultural artistic li s-au înmînat diplome ale Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Consiliului raional Fălești, Secției Cultură și Turism Fălești cît și premii bănești.

 Sărbătoarea a continuat cu un spectacol artistic inedit prezentat de Orchestra de muzică populară „Păunaș” a Palatului de Cultură „Mihai Volontir”, dirijor Valeriu Negri, împreună cu soliști, fideli promotori ai culturii – Elena Dilion, Pavel Hodobină, Constantin Ciubotaru, Silvia Pascal, Sergiu Cristian, Anatolie Bobu, Oleg Matcovschi. Atmosfera sărbătorii au degajat ansamblurile de dans popular „Făleșteanca” și „Favorit, conduse de Elena Calmuțchi și Lilia Andronachi.
 Festivitatea a fost întregită de oaspeți dragi, băștinași ai raionului Fălești, interpreții Nicolae Ciubotaru, artist al poporului, solist al orchestrei Lăutarii, incomparabilele surorile Osoianu, Leonid Țaranu, Tamara Coșciug, Tatiana Cozub, Maria Codreanu. La desfășurarea sărbătorii au contribuit și cei mai reprezentativi meșteșugari din raion, care prin vernisarea expozițiilor de artă populară au demonstrat devotament și măiestrie în dezvoltarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale – Silvia Antohi, Maria Ciobanu, Dumitru și Veronica Muruzuc, Tamara Frățescu, Olga Chiril, Galina Cornegruța, Ecaterina Blîndescu, muzeele sătești din Pârlița și Glinjeni reprezentate prin Ana Gangal și Stela Ciubotaru, Muzeul raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi”, director Tamara Tăbârță. Activitatea instituțiilor subordonate secțiilor a fost mediatizată prin standurile frumos aranjate.
 De notat, că grație echipei angajaților Secției cultură și turism , lucrătorii din domeniul culturii s-au bucurat de o sărbătoare inedită fapt ce îi va impulsiona și în continuare la realizarea unor noi succese remarcabile pe tărîmul cultural – artistic.

Galerie foto