Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

     Dragi concetățeni!

     Cel mai cald anotimp al anului culminează cu temperaturi înalte ale emoțiilor noastre, generate de celebrarea Sărbătorilor Naționale Ziua Independenței și Limba Noastră .

     În vîltoarea acestor mărețe sărbători se profilează  mai pronunțat codul nostru genetic, civismul, demnitatea și patriotismul –sentimente înălțătoare și palpabile ale unei națiuni.

    Evocînd neuitatele evenimente produse cu 25 ani în urmă , în memoria noastră revin Marile Adunări Naționale cu prezența a sutelor de mii de cetățeni din toate colțurile Țării, printre ei fiind și mulți pămînteni ai raionului nostru , care cu patriotică ardoare au militat pentru a avea o Republică Independentă , iar limba poporului băștinaș să fie declarată limbă de stat, opțiuni care au fost legiferate de deputații Parlamentului din acel timp , inclusiv și de toți cei din circumscripțiile electorale făleștene.

     În acest context exprimăm profundă recunoștință tuturor celor care au stat la originea formării și dezvoltării Republicii Moldova ca Stat de drept și au făcut față provocărilor timpului, manifestînd fidelitate și credință în apărarea și consolidarea valorilor supreme ale țării noastre- suveranitatea, independența și integritatea ei teritorială.

    Orice ideal cere și sacrificii. Am trecut prin succese, dar și neajunsuri , mai suntem urmăriți încă de multe ispite . Obținută prin zbuciumul și dorința de a fi liberi, de a avea o soartă mai bună, pe care o merităm pe bună dreptate, un viitor sigur pentru generațiile în creștere, independența are nevoie acum , poate mai mult ca altădată , de mobilizarea noastră în apărarea și consolidarea ei.

    Exprimăm ferma convingere , că pășind pe calea integrării europene, vom reuși , cu toții împreună , să ne unim și să muncim  perseverent și consecvent întru bunăstarea și prosperarea meleagului natal. Moldova nu trebuie să rămînă doar locul nostru de baștină, ci din contra să devină plaiul oportunităților pentru fiecare din noi.

    Să ne mîndrim dintotdeauna și de faptul că avem o Limbă atît de frumoasă, melodioasă și dulce și să luăm, deasemenea, mereu aminte că prin ea se clădesc toate bogățiile noastre materiale și spirituale.

     În numele Consiliului raional și conducerii raionului Vă adresez, stimați și dragi făleșteni, cele mai călduroase felicitări cu ocazia acestor mărețe Sărbători Naționale , dorindu-vă tuturor multă sănătate, prosperitate, bunăstare, optimism, încredere în forțele proprii, speranțe și doruri împlinite, lumină în suflet și pace în gînduri, bucurie, realizări frumoase în tot ce întreprindeți și înțelepciune de a aprecia fiecare zi prin succesele, care le obțineți întru binele țării noastre.

                             Cu profund respect, președintele raionului Fălești Iraida BÎNZARI