Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Pe data de 14-15 iulie, cu începere la ora 9.00, va avea loc seminarul cu tema «Legislația Muncii» (Сalcularea salariului,angajarea, concedierea etc.) sub egida Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) şi Secţiei Economie a Consiliului Raional Făleşti, destinat antreprenorilor din cadrul IMM ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

Cursul de instruire (GRATUIT) se va derula timp de 2 zile (21 ore academice), în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti. La finalul seminarului se vor înmîna certificate de instruire.

Modalitatea de înscriere la cursul de instruire(gratuit):

Doritorii de a participa, la cursul de instruire, pot apela la Secţia Economie a Consiliului Raional Făleşti (biroul 213)  pînă la data de 13 iulie 2016 sau înscriere prin telefon (0259) 2-29-15.

Persoana responsabiă
     - Cuschevici Anatoli (mob:079707535)