Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 23 iunie curent în incinta Consiliului raional a avut  loc depunerea jurămîntului de credința a funcționarilor publici ce au debutat cu succes perioada de probă. Funcţionarul public depune jurămîntul o singură dată, în termen de 10 zile de la confirmarea în funcţia publică, în prezenţa conducătorului autorităţii publice respective şi în faţa simbolurilor de stat.

Astfel în fața simbolurilor de stat au depus jurămîntul de  credință cei 7 funcționari publici debutanți din cadrul Consiliului raional cu următorul cuprins...

„Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională.”

Refuzul depunerii jurămîntului are ca efect destituirea funcţionarului din funcţia publică.

Mai multe fotografii