Vineri , 17 ianuarie 2020 în sala de ședințe a Consiliului Raional Fălești s-a desfășurat ședința Asociației Primarilor din raionul Fălești. Cei prezenți în ședință au fost salutați de către președintele raionului  Dl Fîntîna Sergiu și președintele Asociației Dna Maria Galiț. Cu un cuvânt de salut  din partea Congresului Autorităților Locale din Moldova s-a adresat directorul executiv CALM  dl. Viorel Furdui . Respectiv Dl Furdui Viorel  a prezentat informația generală privind situația actuală în APL și prioritățile CALM la nivel național și internațional.
  O informație amplă  despre serviciile din cadrul CALM și în special a serviciului Migrație și Dezvoltare Locală și a Modelului de implicare a migraților în dezvoltarea locală a fost prezentată de către Dl Octavii Ivanov,expert CALM. De asemenea au fost discutate și stabilite prioritățile asociației pe termen scurt și mediu.
  S-au ales organele de conducere a asociației pentru perioada 2019-2023. Președinte al Asociației a fost realeasă Dna Maria Galiț, primar de Sarata Veche, vicepreședinți au fost aleși Dl Bejenari Vladimir, primar de Făleștii Noi și Dl Mosoreti Dmitri, primar de Risipeni. Dna Elena Revenco, primar de Horești a fost aleasă în funcția de secretar al Asociației Primarilor.

Galerie foto

IMG 0586 2  Astăzi, 17 ianuarie 2020, președintele raionului Dl Sergiu Fîntîna a convocat comisia pentru situații excepționale într-o ședință de urgență. În cadrul ședinței directorul adjunct al Direcției Siguranța Alimentelor Fălești Dl Maican Vladimir a informat despre mersul executării  măsurilor profilactice pentru combaterea și prevenirea pestei porcine  în sectoarele afectate din zona Prutului. Despre măsurile de restricție asupra limitării accesului persoanelor pe terenurile împădurite din zona  Prutului pentru efectuarea lucrărilor tehnice speciale a informat Dl Sergiu Movileanu, director al rezervației naturale ,,Pădurea Domnească,,. Pe marginea subiectelor discutate au fost adoptate hotărârile corespunzătoare.

Galerie foto

  Astăzi, la 15 ianuarie curent, Domnul Veaceslav FUSU, Vicepreședintele raionului însoțit de un grup de  consilieri raionali, au efectuat o vizită de lucru la ÎMSP ,,Spitalul raional Fălești”. În cadrul vizitei au fost  vizitate mai multe secții ale instituției medicale, maternitatea inclusiv și   blocul alimentar. Au fost evaluate condițiile hoteliere, dotarea cu dispozitive medicale, aprovizionarea instituției cu medicamente și alimentația pacienților.

  Au fost purtate discuții  cu pacienții internați în staționar, inclusiv cu personalul angajat în cadrul instituției.

  În cadrul vizitei  Domnul Iurie Osoianu, directorul instituției a menționat despre unele succese remarcabile obținute pe parcursul ultimilor ani, și anume:

  Instituţia a fost dotată cu utilaje medicale de importanţă strategică și vitală care au fost achiziționate pe parcursul anilor 2018-2019 în sumă totală de 3 952 690 , fapt care  s-a întâmplat pentru prima data ca număr de dispozitive medicale și ca sume achitate de spital.

aviz 17 01 2020

     Astăzi, 13 ianuarie curent Domnul Sergiu  FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui, reprezentanți ai mass-media și ai serviciilor desconcentrate.

   

      În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate  în perioada 06 ianuarie-12 ianuarie 2020 și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 13.01.-19.01. anul curent.

Galerie foto

  Domnul  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului,  președintele comisiei situații excepționale a convocat   astăzi,  reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate, primarii satelor și comunelor din raion  în ședință extraordinară comisia situații excepționale. În cadrul ședinței a fost examinate chestiunea cu privire la:

  • întreprinderea măsurilor profilactorii pentru preîntîmpinarea și neadmiterea extinderii în masă a infectării și îmbolnăvirii porcilor de ,,ciuma africană” în raionul Fălești.

    IMG 0187

   A fost aprobat planul de măsuri pentru combaterea și prevenirea răspîndirii pestei porcine africane în raionul Fălești.

Galerie foto

  Astăzi, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a avut o întrevedere cu reprezentanții: serviciilor  sanitar – veterinare din raion  și din republică,   din cadrul autorităților publice locale, Ocolului Silvic, sector Fălești și Rezervației Naturale ,,Pădurea Domnească” din raionul Glodeni.

   IMG 0143

  În cadrul întrunirii  au fost discutate chestiuni privind  măsurile minime aplicabile în zonele infectate de virusul pestei porcină africană la mistreț  și de monitorizare  din imediata proximitate a arealelor infectate în raioanele  Glodeni, Fălești și Ungheni.

  Galerie foto