Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   La 19 aprilie curent, Președintele raionului Domnul Sergiu Fîntîna a convocat într-o ședință operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional și reprezentantul Inspectoratului de Poliție. În cadrul ședinței au fost prezentate informații privind activitățile organizate și desfășurate săptămîna precedentă, cît și cele planificate pentru săptămâna curentă.

 • so-19-04_1
 • so-19-04_2
 • so-19-04_3

  Guvernul Republicii Moldova informează că, în conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU și Concomitent cu statele – membre ale Uniunii Europene, pe data de 28 martie 2021, ultima duminică a lunii martie, la ora 2.00, pe întreg teritoriul țării va avea loc trecerea la timpul „de vară” prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înainte.
  Acest sistem are ca scop folosirea din plin, cât mai mult timp, a luminii Soarelui. În lunile de vară, ora este dată înainte pentru ca principalele activități umane să se desfășoare cât mai mult posibil pe lumină naturală; în acest fel se economisește energia electrică necesară iluminatului.

  Prin prezenta, Autoritatea Națională de Integritate vă informează despre extinderea programului de muncă inclusiv pentru zilele de repaus 20 – 21,  și 27 – 28 martie (2021), astfel asigurând activitatea continuă de oferire a consultațiilor pentru subiecții declarării în scopul depunerii declarațiilor de avere și interese personale periodice (anuală) până la termenul limită – 31 martie (https://ani.md/ro/node/1599).
  Astfel, subiecții declarării pot solicita suport și consultații pe tot spectrul conținutul declarației de avere și interese personale inclusiv în zilele de repaus în intervalul orelor 08:00 – 17:00, la următoarele nr. de telefoane: 022 820 619; 022 820 616; 022 820 622; 022 820 607.

Consiliul raional Fălești exprimă sincere condoleanțe familiei Neagu, în legătură cu trecerea în neființă a Domnului Mihail NEAGU, primarul satului Pîrlița. 

Administrația publică locală a raionului și a satului Pîrlița a  pierdut un funcționar de demnitate publică, decesul survenind în urma complicațiilor infecției cu COVID-19.

A plecat o  persoană sufletistă, profesionistă și devotată lucrului, cu atitudine prietenoasă față de colegi și față de cetățenii din comunitate. În aceste momente de mare durere, exprimăm condoleanțe familiei, rudelor și celor apropiați. Domnul să-l odihnească în pace”.

Veșnică amintire ..

La 15 martie curent, Președintele raionului Domnul Sergiu Fîntîna a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional, reprezentanții forțelor de ordine publică, unde au raportat despre  activitățile desfășurate săptămâna precedentă, cât și cele planificate pentru săptămâna curentă.

 • IMG_0080
 • IMG_0083
 • IMG_0085

Totodată, în cadrul ședinței a fost raportată  situația epidemiologică privind infecția cu COVID 19 în raionul nostru, cât și organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ în situația pandemică.

  Astăzi, 11 martie curent în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat ședința operativă  cu șefii serviciilor desconcentrate din raion. În cadrul ședinței,  fiecare reprezentant a raportat  despre activitatea  fiecărui serviciu desconcentrat pe domeniu în perioada ultimelor două săptămâni  și despre situația  epidemiologică privind infectarea cu COVID 19  la nivel raional.

 • IMG_0069
 • IMG_0071
 • IMG_0075

  La 3 martie curent, de către  Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului   a fost convocată ședința Consiliului raional pentru siguranța rutieră .

 • scsr_1
 • scsr_2
 • scsr_3

  În cadrul ședinței au fost examinate mai multe chestiuni privind:

 • respectarea masurilor impuse transportatorilor auto în conformitate cu Decizia Comisiei Situații Excepționale privind transportarea pasagerilor în perioada de pandemie COVID-19,
 • necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de defrișare a copacilor uscați din zona de protecție a drumurilor publice locale, care prezintă pericol pentru securitatea circulației rutiere,
 • analiza situației accidentelor rutiere, înregistrate pe parcursul perioadei de toamnă – iarnă al anul 2020 - 2021 în teritoriul raionului Fălești, și măsurile întreprinse întru combaterea lor.
 • asigurarea securității circulației rutiere în orașul Fălești. 

Suplimentar la ordinea de zi a ședinței a fost discutată problema circulației transportului de pe rute suburbane și interraionale prin orașul Fălești.

   În baza discuțiilor  pe  chestiunile examinate s-a decis:

 • înaintarea unui demers către  Administrația de Stat a drumurilor cu privire la defrișarea copacilor pe drumurile regionale și republicane ce prezintă pericol pentru circulația rutieră.
 • înaintarea unui demers către  Pizzarotti Construction SM SRL cu privire la instalarea indicatoarelor rutiere și a marcajului rutier temporar pe drumul   
 • R 16 – Bălți – Fălești – Sculeni – Ungheni aflat în reparație.
 • organizarea întrunirii cu agenții transportatori de pe rutele suburbane în vederea executării deciziei primăriei orașului Fălești de interzicere a circulației transportului de pe rutele suburbane  prin orașul Fălești.