Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

    Astăzi, 28 septembrie curent Domnul Sergiu  FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui, reprezentanți ai mass-media.

 

  În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate  în perioada 21.09 – 27.09  anul curent și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 28.09- 04.10.2020.

  Domnul Igor DODON, Președintele Republicii Moldova la 24 septembrie curent  s-a aflat într-o  vizită de lucru în  raionul nostru.

  Vizita a început  la obiectul - L243 R16 drumul de acces spre satul Mărăndeni,  lucrările s-au finalizat recent pe o porțiune de 1,5 km lungime.

  Pentru acest proiect au fost alocate 3,6 milioane  lei de Consiliul raional  din contul  Bugetului de Stat pentru infrastructura drumurilor.

  Agenda vizitei a inclus și vizita Domnului Președinte  la stația de tratare a apei unde a avut recepția Apeductului magistral Prut-Fălești, reconstruit în cadrul proiectului „Aprovizionarea cu apă potabilă a orașului Fălești din râul Prut”. Apeductul are o lungime de 31 km și începe de la stația de pompare din satul Gherman, raionul Ungheni, și se termină la stația de tratare a apei din orașul Fălești.

 

  Lucrările de reconstrucție au demarat în anul 2006, iar investiția se cifrează la 112,0 milioane de lei, bani alocați din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, Fondul Ecologic Național și Consiliul raional Fălești. Proiectul este implementat de Consiliul raional Fălești, și are capacitatea  la prima etapă să alimenteze cu apă potabilă locuitorii orașului Fălești, satelor Bocșa, Risipeni, Năvîrneț și Albinețul  Vechi.

  În continuarea vizitei de lucru, Domnul Președinte  a vizitat  Întreprinderea cu Capital Străin „MARTHATEX”, fabrica de textile care confecționarea  articolelor vestimentare.

  Întreprinderea  textilă a fost fondată în anul 2001 și confecționează haine pentru angajații din domeniul serviciilor hoteliere, medicinei, poliției și se exportată în Italia. La moment activează 300 de persoane, inclusiv 160 din satele adiacente.

  Pe finalul vizitei Domnul Igor Dodon a avut o întrevedere cu  Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului și cu Domnii Veaceslav TAMBUR, Mihai PRODAN și  Veceslav FUSU, vicepreședinții raionului, și  după care a urmat întrevederea cu 33 primari ai satelor și comunelor din raion.

  • 1
  • 10
  • 11

  Problemele abordate  în cadrul întrunirii cu primarii au răsunat din domeniul: reabilitării drumurilor, aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, reconstrucția stadionului raional și a obiectelor de menire socială.

Galerie foto

   La 18 septembrie curent, în incinta Consiliului raional  s-a desfășurat activitatea cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației”, organizată de către Direcția Generală Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului .
  Activitatea a debutat cu Conferința online organizată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
  Doamna ministru, Viorica Dumbrăveanu a venit cu un mesaj de gratitudine și înalte aprecieri , pentru toți angajații din sfera protecției sociale a populației din Republica Moldova .
  Cu acest frumos prilej, cu mesaje de felicitare pentru toți angajații din sfera protecției sociale a populației  din cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului și a Casei Teritoriale de Asigurări Sociale a venit conducerea raionului, Domnul  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului și vicepreședinții raionului Domnul Veaceslav TAMBUR,  Mihai PRODAN și Veaceslav FUSU.

  • IMG_0001
  • IMG_0002
  • IMG_0003

  Doamna Emilia CIOBANU, șef al Direcției Generale Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului, a adresat tuturor celor prezenți în sală cele mai frumoase urări de sănătate, mulțumiri și aprecieri pentru profesionalism, dedicație și spirit de sacrificiu.

   Au fost înmânate diplome de apreciere și mesaje de gratitudine celor care dau dovadă de profesionalism și  responsabilitate în domeniul social.

Galerie foto

  Recent,  prin decizia Consiliului raional nr.3/36 din 24.08.2020 a fost transmis în folosință o locuință socială dnei Osipenco Alexandra, tânăr specialist, medic de familie în cadrul IMSP ”Centrului de Sănătate Fălești”.

  La înmânarea festivă a cheii de la locuința socială dna Osipenco Alexandra împreună cu dnul Sergiiu Fîntînă,  președintele raionului  au semnat contractul de locațiune pe o durată de  cinci ani.  Beneficiarul de locuințe a fost informat de către  Domnul  Mihai Prodan, vicepreședintele raionului  despre procedura de contractare, înregistrare și conectare a serviciilor comunale.

  Dna Osipenco Alexandra fiind născută în satul Negureni, raionul Telenești a mulțumit conducerii raionului pentru asigurare cu un  loc de trai, atât pentru familia dumneaei cit și pentru mai multe familii tinere care au ales să activeze în raionul Fălești.

Galerie foto

  Astăzi, 14 septembrie curent Domnul Sergiu  FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui, reprezentanți ai mass-media.

  În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate  în perioada 07.09 – 13.09  anul curent și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 14.09- 20.09.2020.

Galerie foto

  La 10 septembrie curent, în primăria Horești a avut loc  ședința de lucru în cadrul căreia s-a discutat  despre activitatea  Centrului  medico-social ,,Sfînta THEODORA,, din comuna Horești.

 

  La activitate au participat vicepreședintele raionului dl Fusu Veaceslav, responsabil de domeniul sănătate, reprezentanții autorității publice, angajații Oficiului de Sănătate  Horești,  reprezentanți ai Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.

  Scopul activității este de a consolida cooperarea intersectorială în prestarea serviciilor integrate comunitare, orientate spre îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu probleme de sănătate, cât și cu probleme sociale, în special din familii social vulnerabile.

  Centrul este o unitate de asistență  medico-socială, creată în cadrul proiectului ”Suport în dezvoltarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu în Republica Moldova 2014-2016”  implementat de către Asociația Obștească HOMECARE  în colaborare  cu Charita  Ceska Republika  cu suport financiar al Republicii Cehe prin programul ”Cooperare Cehă de Dezvoltare”.

 

  La 9 septembrie curent, de către Secția Administrație Publică și Serviciul Relații Funciare și Cadastru  s-a organizat o instruire pentru  11 primari ai  satelor și comunelor și 11 specialiști pentru reglementarea regimului funciar.

 

  Scopul întrunirii a fost de a informa și intrui participanții privind pregătirea materialelor în scopul delimitării masive în cadrul proiectului ,,Delimitarea bunurilor imobile incluse a terenurilor proprietate publică” care urmează să decurgă conform graficului aprobat prin HG nr. 80 din 11.02.2019.

  S-au discutat problemele ce țin de întocmirea listelor proprietarilor de terenuri,  lipsa informației din primării privind amplasarea în teren a sectoarelor (grădini), a hotarelor intravilanului și delimitarea după modul de folosință, și domeniu.

  S-a dispus prezentarea fiecărui inginer cadastral conform graficului (cu acordul persoanelor) cu toate materialele pregătite pînă la finele lunii septembrie și elucidarea tuturor erorilor și neajunsurilor depistate în procesul pregătirii listelor și schemelor necesare.

Galerie foto