Astăzi, 17 februarie curent Domnul Sergiu  FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui, reprezentanți ai mass-media și ai serviciilor desconcentrate.

  

      În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate  în perioada 10.02-16.02 anul curent și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 17.02 - 23.02 anul curent.

  Prim-ministrul Chicu a convocat în ședință responsabili din autoritățile publice centrale și locale  pentru a examina problema  aprovizionării cu apă a raionului Fălești.
  Ion Chicu a menționat: „Problema aprovizionării cu apă este una stringentă. Proiectele începute trebuie revizuite și finalizate. Am examinat situația la Hâncești, localitățile din lunca Prutului. Acolo deja se lucrează. Vreau să vedem ce putem întreprinde la Fălești, ca în cei mai scurți termeni oamenii  să beneficieze de aprovizionare cu apă potabilă.”
  Coordonatorul proiectului a informat premierul despre situația actuală și investițiile necesare pentru a definitiva lucrările. Proiectul, început în 1984, este gata în proporție de 90%. E necesar de realizat un set de lucrări de amenajare a terenului în vecinătatea stației de tratare a apei, de reabilitat 2,5 km de drum și de testat echipamentele și pompele instalate acum câțiva ani.
  Până în prezent, în proiect au fost investiți 112 milioane de lei. Pentru încheierea lucrărilor mai sunt necesare cca 15 milioane de lei. În cel mult 6 luni stația va intra în funcțiune și va alimenta cu apă potabilă cca 20 de mii de consumatori – locuitorii orașului Fălești și cei ai satelor Bocșa, Risipeni, Năvârneț și Albineț.
  Secretarul de Stat, Dorin Andros, a informat că apeductul Prut-Fălești are capacitatea de a alimenta cu apă potabilă întreg raionul Fălești.
  Premierul Chicu a solicitat grupului de lucru să facă o evaluare a magistralei, a stației de tratare a apei și a echipamentelor pentru a clarifica necesitatea de fonduri pentru finalizarea lucrărilor și extinderea proiectului în toate localitățile raionului Fălești.

Galerie foto

Sursa: gov.md

  Astăzi, 14 februarie curent, la  Complexul Memorial ’’Aleea Eroilor” a fost  consemnată ziua memoriei, comemorarea ostaşilor căzuţi în timpul acţiunilor de luptă din Afganistan unde a participat conducerea raionului și a primăriei orașului Fălești, funcționari publici,  reprezentanți ai serviciilor desconcentrate,  colaboratorii Inspectoratului de Poliție și participanții acţiunilor de luptă din Afganistan.

  

  Cu un mesaj de  recunoştinţă  pentru participanții  care au manifestat înalt devotament, bărbăţie şi curaj în câmpul de luptă a venit Domnul Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului, care a menționat, că o naţiune care se respectă, îşi cinsteşte şi îşi omagiază actele istorice şi pe făuritorii lor, fii neamului nostru.

  Ziua de 15 februarie este un prilej pentru a ne solidariza cu veteranii cruntului război, care în anul curent  numără 31 de ani,  din momentul retragerii trupelor sovietice din Afganistan.

  Atotcunoscutul slogan „Nimic nu-i uitat, nimeni nu se uită” este nemuritor şi mereu călăuzitor.

  După minutul de reculegere în memoriam a urmat depunerea de flori la monumentul eroilor căzuți în luptele din Afganistan.  Pentru participanții în războiul din Afganistan a fost organizată o masă de pomenire pentru cei care au stat strajă la hotare asigurând pacea și liniștea pentru viitoarele generații. 

Galerie foto

  La 13 februarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat întrunirea de lucru cu producătorii agricoli din raion cu invitația colaboratorilor științifici ai ICȘC,,Selecția”, reprezentanți a ST Bălți din cadrul AIPA, reprezentanți ai mai multor firme și companii, prestatori de servicii în domeniul agrar la care au participat circa 37 de agenți economici și fermieri.

  Domnul Valeriu Motelica, șef  Direcția Agricultură și Alimentație a prezentat invitații întrunirii și chestiunile care au fost incluse în agenda.

 Cu un mesaj de salut pentru participanții la întrunire a venit Domnul Sergiu Fîntîna, președintele raionului și Domnul Veaceslav Fusu, vicepreședintele raionului.

  Domnul Mihail Vronschih, academician, doctor habilitat în științe a prezentat o informație amplă, privind situația meteorologică, rezervele de umiditate productivă în sol, starea fitosanitară a culturilor cerealiere și rapiță începând cu perioada din toamnă și până în prezent, schimbările mediului climatic și influența acestora la productivitatea culturilor agricole.

  Domnul Alexei Postolachi, colaborator științific  la institutul de cercetări în  domeniul culturilor de câmp ,,Selecția”, doctor în  științe a informat auditoriul despre potențialul adaptiv al soiurilor de grâu de toamnă de selecție autohtonă   și starea culturilor cerealiere de toamnă reieșind din condițiile toamnă-iarnă 2019-2020

  Domnul Vasile Gușan specialist principal a Secției teritoriale Bălți din cadrul AIPA a relatat despre lansarea primirii dosarelor pentru acordarea sprijinului financiar,  și a unor modificări în regulamentul cu privire la subvenționarea producătorilor agricoli în anul 2020, și anume la depunerea dosarului de subvenționare electronic pentru unele submăsuri. A fost menționat , că în anul 2019 au fost primite 243 de dosare din raionul Fălești pentru solicitarea a 27 mln lei. Totodată s-a atras atenția la cele mai dese greșeli comise la perfectarea dosarelor.

  Cu diverse oferte și programe de creditare a sectorului agrar au venit în fața invitaților conducătorii și reprezentanții băncilor Moldova Agroindbank (Doamna Tamara Dorogoi), Fincombanc (Doamna Tatiana Ischimji) şi Mobiasbank (Domnul Viorel Paladii).

  Deasemenea participanții au fost informați despre ofertele companiilor prestatoare de servicii de aprovizionare a gospodăriilor  agricole  cu bunuri  agricole  necesare în procesul de producere.

  La finele seminarului a avut loc o rundă de întrebări și răspunsuri și s-au făcut schimb de opinii pe marginea subiectelor discutate.

Galerie foto

  Astăzi, 12 februarie curent s-a desfășurat ședința grupului de lucru pentru achiziții din cadrul Consiliului raional Fălești.

  În cadrul ședinței  au fost discutate și aprobate rezultatele privind achiziționarea produselor petroliere conform necesității  Consiliului raional Fălești pentru perioada anului 2020.

Galerie foto

  Astăzi, 12 februarie curent în  sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat un seminar de instruire pentru specialiștii  din domeniul relațiilor funciare.  Cu un cuvînt de salut pentru participanții la cursul de instruire a venit Domnul  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului și  Domnul  Iurie COJUHARI, reprezentantul Agenției Proprietății Publice  pentru  zona  de nord.

  

  În cadrul instruirii s-au discutat  chestiunile ce țin de pregătirea materialelor pentru delimitarea masivă a bunurilor proprietate publică. La instruire au participat  primarii satelor și comunelor  din raion  și specialiștii pentru reglementarea regimului funciar.

  Domnul COJUHARI a explicat participanților  procedura de perfectare a actelor de inventariere a bunurilor proprietate publică și soluționarea litigiilor apărute în cadrul lucrărilor.

  S-a stabilit și unele aspecte ce țin de divizarea proprietății pe domenii și proprietatea statului.

Galerie foto

  Astăzi, 10 februarie curent Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință operativă vicepreședinții raionului, șefii secțiilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul  Consiliului raional și al Aparatului președintelui, reprezentanți ai mass-media și ai serviciilor desconcentrate.

  

 În cadrul ședinței  reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au informat Președintele raionului despre activitățile desfășurate în perioada 03.02-09.02 anul curent și despre activitățile care urmează a fi desfășurate în perioada 10.02 - 16.02 anul curent.