Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 16 mai curent, Domnul Mihai PRODAN, Vicepreședintele raionului, a convocat în ședință operativă reprezentanții direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional, Inspectoratului de Poliție Fălești,  unde au fost prezentate  rapoartele de activitate pe parcursul săptămînii precedente 09.05.2022-15.05.2022 și cele planificate pentru săptămâna curentă 16.05.2022-22.05.2022.

 • so-16-05-2022_1
 • so-16-05-2022_2
 • so-16-05-2022_3

   La data de 12 mai curent, în baza dispoziției Președintelui raionului Fălești domnul Sergiu FÎNTÎNA nr.28-d din 05.05.2022 ”Cu privire la crearea comisiei de verificare a stării gazoductului de presiune înaltă ”Ciuciulea - Chetriș”, domnul Mihai PRODAN,  Vicepreședintele raionului  a convocat ședința comisiei nominalizate. 

  Menționăm, că în Planul de investiții privind procesul de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2022 este inclus gazificarea satului Chetriș.

 • IMG_00021
 • IMG_00061
 • IMG_00082

  Membrii comisiei au fost informați că, construcția gazoductului de presiune înaltă Ciuciulea -  Chetriș cu o lungime de 11,8 km  au început lucrările în anul 2006, dar  din  motivul nealocării mijloacelor financiare, finalizarea construcției gazoductului a fost stopată. 

  Domnul Mihai NANII,  director ul filialei Fălești SRL ”Bălți - Gaz” a informat, că pentru darea în exploatare a gazoductului nominalizat este necesar de efectuat modificări al proiectului și înlăturarea unor lacune depistate.

  În baza discuțiilor s-a decis de a convoca o ședință la data de  16 mai curent unde se v-a discuta aceiași chestiune, dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale pentru satul Chetriș.

  Mai multe fotografii

  La data de 11 mai curent, în incinta Consiliului raional s-a desfășurat  o sesiune de informare cu privire la implementarea proiectului  ,,Parteneriat  de la începutul relației - consiliere de cuplu” în contextul programului ,, Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA.  

  La activitate au participat Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului, Domnul Veaceslav FUSU, Vicepreședintele raionului , 10 lideri bisericești,  10 primari ai satelor și comunelor din raion, reprezentanți  ai autorității publice de nivelul II și  mass-media locală.

  Cu un mesaj de salut către participanți a venit Domnii Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului și Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului,  care au menționat, că este binevenit spre implementare acest proiect în raionul Fălești, în cadrul programului ,,Împreună împotriva  stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen” , unde familiile și cuplurile din raion vor beneficia de consiliere premaritală și de cuplu.

 • si-11-mai_1
 • si-11-mai_2
 • si-11-mai_3

  Organizatorii sesiunii au fost reprezentanții din cadrul Institutului pentru Familie și Inițiative Sociale. Doamna Viorica CULEAC, reprezentant Un Women, Ludmila  Boghean, reprezentant UNFPA, Manole Brihuneț, protoiereu mitrofor, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldovei, partener al proiectului și Victoria Captari, coordonatoare proiect, AO IFIS.

  Doamna  Victoria  a prezentat participanților obiectivul sesiunii care a fost familiarizarea, specificul și scopul proiectului, familiarizarea cu planul de acțiuni ce vizează implicarea propriu zis a fiecărui actor activ (lideri bisericești, primari, reprezentanți APL) la nivel de comunitate și semnarea acordurilor de parteneriat vizate în proiect.

 Toți partenerii proiectului vor încheia acorduri de colaborare prin care 10 primari din raion vor beneficia  de comun cu 10 fețe bisericești de instruiri în perioada lunilor mai-iunie curent. Instruirile se vor ax ape promovarea accesului cuplurilor la programe ce sprijină parteneriatul în relațiile de cuplu și viața de familie, și combat stereotipurile de gen.

  Amintim, că  proiectul se va implementa în 2 raioane, Fălești și Strășeni pentru  perioada  22 februarie 2022 - ianuarie 2023. 

  Mai multe fotografii

În perioada 21 martie – 30 aprilie curent pe teritoriul primăriilor orașului, satelor și comunelor din raion s-a desfășurat Bilunarul Ecologic având ca scop amenajarea și salubrizarea  localităților și diminuarea incendiilor/arderii vegetației uscate.

La  ședința Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești din data de 28 martie a fost aprobat planul de activitate al primăriilor raionului privind organizarea și desfășurarea Bilunarului Ecologic, unde se indică următoarele activități: 

 • lichidarea tuturor gunoiştilor neautorizate;
 • recultivarea terenurilor  eliberate de deşeuri, depozitelor(gunoiştilor) urbane si rurale existente conform cerinţelor sanitare şi ecologice;
 • amenajarea fântânilor și izvoarelor, a râurilor mici și altor surse de apă potabilă din localități;
 • salubrizarea și amenajarea cimitirelor;
 • organizarea Zilelor sanitare în localităţi, inclusiv asigurarea colectivelor de muncă şi cetăţenilor cu transport pentru evacuarea deşeurilor şi gunoiului de grajd în locurile stabilite;
 • amenajarea locurilor de distrugere a cadavrelor de animale (gropile Bekkari);
 • desfășurarea lucrărilor de curăţare şi amenajare a terenurilor spaţiilor verzi, de regenerare a fondului forestier şi altor terenuri împădurite, de plantare de primăvară arborilor şi arbuştilor.
 • 1
 • 2
 • 4

  Astăzi, 9 mai aniversăm a 77-a aniversare a Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei. Conducerea raionului, colaboratorii Inspectoratului de poliție, Consiliului raional, a Primăriei orașului, a  secției administrativ militare și reprezentanții Organizației raionale a veteranilor de război și ai muncii au participat la acțiunea depuneri de flori la Complexul Memorial ,,Gloria Militară”, monumentul ,,Ostașul necunoscut” care au transmis mesaje de recunoștință pentru veteranii care în numele păcii și libertății, și-au jertfit propriile vieți.

  Cu mesaje dedicate  Zilei  Victoriei a venit Domnul Sergiu FÎNTÎNĂ, Președintele raionului, Domnul  Alexandru SEVERIN, Primarul orașului Fălești și Domnul Valeriu BOBU, Președintele organizației raionale a veteranilor de război și ai muncii.

 • 1.1
 • 1
 • 2

  Au răsunat mesaje de pace...  

  E început de mai  și pentru a 77 oară ne bucurăm de  pacea ce ne-a adus-o Victoria asupra fascismului și cu pietate comemorăm victimele celui de-al Doilea Război Mondial, marcăm  sacrificiul și dăruirea celor,care au apropiat sfârșitul acelui masacru mondial, onorăm sacrificiul și tragedia milioanelor de vieți pierdute în acea conflagrație ce a marcat istoria lumii, ne închinăm buneilor și străbuneilor pentru prețul plătit, ca noi, astăzi, să trăim în pace.

  Adevăratul preț al Păcii îl cunosc veteranii....                                              

  În semn de recunoștință  pentru cei, ce au plăti cu prețul propriei vieți,  pacea zilei de astăzi, s-a păstrat tăcerea sub  clopotele metronomului.   

  Memoria celor căzuți a fost consemnată cu acțiunea depuneri de flori în semn de recunoștință pentru toți cei care au contribuit la Marea Victorie.

  Manifestăm profund respect pentru eroismul buneilor și străbuneilor noștri….

  Astăzi în raionul Fălești au rămas în viață doar 3 veterani și 7 văduve de război.. Pentru eliberarea raionului de ocupația fascistă au decedat 1789 ostași tineri, iar 2075 ostași tineri zac în mormintele frățești pe alte meleaguri.

Mai multe fotografii

  Astăzi 05 mai curent, în satul Catranîc s-au desfășurat exerciții la protecția civilă în diferite situații excepționale.

  Conform ordinului nr. 9 din 14 aprilie 2022 emis de Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele comisiei situații excepționale  s-a desfășurat exercițiile de protecție civilă cu genericul ,, Acțiunile organelor de conducere și forțelor Protecției Civile al satului în caz de cutremur de pământ, contaminare în rezultatul avariei la stația atomică și înzăpezire”.

  La aplicații au fost antrenați forțele situații excepționale, formațiunile protecției civile și populația satului.

  La evenimentul organizat de autoritatea publică locală din satul Catranîc a fost prezentă conducerea raionului, primarul localității, specialistul responsabil de protecția civilă al raionului, conducătorii instituțiilor publice din localitate .

pc1 2 pc1 1

  Scopul aplicației a fost transmiterea

 • cunoștințelor practice a Centrului Situații Excepționale pentru organizarea și desfășurarea în termeni restrânși a măsurilor de urgență și lichidarea consecințelor în Situații Excepționale.
 • perfecționarea cunoștințelor și deprinderilor practice a personalului formațiunilor Protecției Civile, elevilor și populației în caz de apariție a stărilor excepționale.

  Mai multe fotografii

Stimați cetățeni !

  Va invităm să faceți un gest umanitar, nobil si gratuit - DONARE de  SÂNGE,  acțiuni care se vor desfășura  la 06 mai 2022 în incinta Oficiului Medicilor de Familie din satul Bocani,  pentru cetățenii din satele Bocani, Pietrosu și Măgura Nouă, la 11 mai 2022 în incinta Oficiului Medicilor de Familie din satul Hiliuți, pentru cetățenii din satul Hiliuți,  la 17 mai 2022 în incinta Oficiului Medicilor de Familie din satul Albinețul Vechi,  pentru cetățenii din satele Albinețul Vechi și Albinețul Nou,  începând cu  orele 8.00, cetățenii din localitățile sus menționate, doritorii de a dona sânge cu buletinul de identitate se vor prezenta în incinta instituției medicale.

  În conformitate cu Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locala, Legea Ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea privind donarea de sânge și transfuzia sanguină nr. 241 din 20.11.2008, în scopul organizării donării voluntare și neremunerate de sânge și asigurarea asistentei hemotransfuzionale  cu produse sanguine populației, Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, reprezentat prin Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și Consiliul raional Fălești  reprezentat prin instituții medico-sanitare vor organiza pe parcursul anului curent acțiuni privind DONARE DE SANGE -  O PICĂTURĂ DE SÂNGE SALVEAZĂ VIAȚA !  

 • 1_1
 • 1_2
 • 1_3

  Reamintim, că pentru anul 2022 sunt planificate 19 activități de  donare de sânge în incinta instituțiilor medico-sanitare publice din raion.

  Daca Dumneavoastră corespundeți următoarelor condiții :

• să aveți vârsta cuprinsă între 18-60 ani; • să aveți greutatea >/= 50 kg; • să aveți tensiunea arterială între 100 minimal si 180 maximal mmHg; • să nu fi suferiți intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni; • să nu fiți în evidență cu diverse afecțiuni în tratament (diabet, boli cardio-vasculare, hematologice, renale, infecțioase sau parazitare, reumatologice, neurologice, alergii etc.); • să nu aveți predispoziție la sângerare prelungită în caz de leziuni; • femeile să nu fiți: însărcinate, în perioada de lăuzie, de alăptare sau în perioada menstruală...

  În mod deosebit , ne exprimăm admirația și gratitudinea față de persoanele receptive acțiunii de donare de sânge, care vor da curs invitației noastre și vor decide să facă o faptă nobilă și onorabilă, aducându-și aportul la salvarea vieții pacienților gravi.

   Să știți -- că gestul dumneavoastră este de o noblețe nemărginită, iar în ochii tuturor sunteți un exemplu al solidarității și speranței.

  Mai multe fotografii