În urma dialogului constructiv dintre cetățenii raionului, administrația publică locală și administrația publică centrală, desfășurat la 22 iunie curent în cadrul vizitei de lucru a Guvernului Republicii Moldova în raionul Fălești au fost identificate cele mai stringente  probleme cu care se confruntă cetățenii.

 De notat, că grație atitudinii responsabile, profesionalismului și managementului eficient al  conducerii Cuvernului Republicii Moldova în persoana Domnului Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova, o bună parte din probleme au fost deja soluționate pentru altele sunt identificate căile de soluționare.  Cele mai stringente probleme care necesită o implicare a factorilor de  decizie de nivel central au rasunat din domeniul aprovizionare cu apă și canalizare și domeniul de sănătate. Astfel Guvernul Republicii Moldova a identificat sursa necesară pentru ca raionul să poată finisa construcția apeductului pentru orașul Fălești, alocînd 21 milioane lei care vor fi achitate până la finele anului curent.

 Deasemenea, au fost identificate mijloace financiare pentru procurarea unui aparat roentghen digital modern pentru IMSP ,,Spitalul rational Fălești,,.

 Populația din 13 localități a beneficiat de consultații gratuite ale medicilor în cadrul programului guvernamental ,,Un doctor pentru tine,,. Tot în cadrul acestui program peste 5000 de cetățeni din toate  localitățile raionului au beneficiat de examinare radiologică, fapt ce a sporit accesul populației la servicii profilactice de calitate, în zona rurală.   

 Serviciul medical de Urgență din raionul Fălești a fost dotat cu trei autospeciale moderne  care vor permite accesarea de către populație a serviciilor medicale de urgență  mult mai rapid și la un nivel mai calificat. Toate 3 autospeciale sunt dotate  cu utilaj medical performant pentru asistența medicală prespitalicească.

 În numele cetățenilor raionului Fălești, Administrația raionului aduce mulțumiri Primului Ministru al Republicii Moldova Domnului Pavel Filip și tuturor structurilor din subordine  pentru atitudine promtă în soluționarea problemelor stringente cu care se confruntă cetățenii raionului Fălești.

Galerie foto

 Centrul mobil de radiografie pulmonară s-a aflat la  20 septembrie curent  pe teritoriul  primăriei comunei  Sarata Veche. Peste 150 de persoane au fost examinate. Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului  a informat cetățenii din comunitate despre programul guvernamental   ,,Un doctor pentru tine” care  se implementează în prezent în raionul Fălești  și despre scopul acestui program care vine să prevină  afecțiunile pulmonare. Menționăm că centrul mobil de radiografie în curând își v-a încheia activitatea. 

 

 Galerie foto

 La 19 septembrie curent a avut loc deschiderea oficială a căminului pentru elevii liceeni  din localitățile rurale ale raionului, dornici să studieze  în instituțiile liceale ale orașului Fălești.

 La eveniment au participat Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, Domnul Vladimir Tabîrță, vicepreședintele raionului,  Doamna Silvia Matasî, șef al Direcției Generale Educație, colaboratorii DGE, manageri școlari din oraș, diriginții claselor liceale, părinți, elevii și personalul care activează la cămin.

 Doamna președinte a raionului a  menționat, că deschiderea acestui lăcaș este realizarea unui vis de ani de zile, asigurarea unor condiții bune de trai și studii elevilor din satele raionului. Cu un mesaj de mulțumire pentru conducerea raionului și Direcției Generale Educație  a venit  Doamna Cristina Bordeianu, mama unuia dintre locatarii căminului, care au adus aportul la deschiderea acestui lăcaș. Din numele elevilor a vorbit eleva Ana-Elena Procopciuc, care a mulțumit autorităților pentru crearea condițiilor bune pentru colegi și a venit cu un îndemn  să învețe bine să  bucure cu rezultate frumoase.

 Căminul pentru elevi a fost renovat cu aportul financiar al Consiliului raional la reparație - 1953,3 mii lei, dotări - 666,0 mii lei. În total suma de 2619,3 mii lei a fost investit  în scopul creării condițiilor bune pentru elevii  dornici să studieze în liceele  din orașul Fălești.

Galerie foto

semina fp 19 09 La 19 septembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional a fost organizat un seminar de informare pentru funcționarii publici implicați în achizițiile publici privind noile modificări a legii nr. 131 privind achiziții publice care intră în vigoare începând cu 1 octombrie 2018.

 În cadrul seminarului Doamna Aurelia Botică, specialist al Agenției Achizitii Publice, cu o amplă prezentare a informat reprezentanții autorităților contractante din raion (primari, contabili, secretarii ai grupurilor de lucru pe achiziție) despre principalele modificări a legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

 - punerea în aplicare a mecanismelor de certificare a persoanelor din cadrul autorităţilor contractante şi furnizorilor de servicii de achiziţie, responsabile de organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor de achiziţii publice,

 Centrul mobil de radiografie pulmonară a ajuns astăzi 18 septembrie în satele Călinești și Hîncești , unde au fost examinate 127 persoane și respectiv 98 persoane. Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului a vizitat aceste localități pentru a discuta personal cu cetățenii și personalul medical și de a se informa cum decurge testarea sănătății oamenilor din mediul rural, care se desfășoară în cadrul campaniei „Un doctor pentru tine”. 
 Menționăm că centrul mobil de radiografie va activa în teritoriul raionului Fălești până la finele acestei săptămâni. Scopul este de a preveni şi trata problemele de sănătate ale oamenilor.

 Galerie foto

 Astăzi, 13 septembrie , în sala de ședințe a consiliului raional s-a desfășurat vizita de studii a delegației oficiale a Guvernului Republicii Belarus,  aflată în Republica Moldova în scopul studierii experienței Republicii Moldova în promovarea reformei dezinstituționalizării, educației incluzive și dezvoltării timpurii. Agenda propusă pentru vizita de studii în raionul Fălești, are ca scop familiarizarea delegațiilor cu rezultatele pozitive ale implementării reformei dezinstituționalizării, educației incluzive și dezvoltării timpurii în raion. Din partea raionului Fălești au participat angajații Direcției Generale Educație, direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei și Copilului, reprezentanții serviciului de asistență psihopedagogică.

 În luarea sa de cuvînt, Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului a familiarizat oaspeții cu rezultatele pozitive obținute și obiectivele ce urmează a fi realizate în continuare în domeniul realizării reformei nominalizate, cît și obiectiele propuse pentru viitorul apropiat.

 Despre formele și metodele de lucru în vederea realizării reformei dezinstituționalizării, educației incluzive și dezvoltării timpurii au vorbit șefa Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Doamna Emilia Ciobanu și șefa secției în cadrul Direcției Generale Educație, Doamna Saviuc Aliona.

 Pe parcursul vizitei de lucru oaspeții au adresat mai multe întrebări la care au primit răspunsuri bine argumentate, cu cunoștință de cauză.

Galerie foto

 În după amiaza zilei de luni, 10 septembrie, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici a convocat în ședință reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord, președintele raionului Fălești, Iraida Bînzari și specialiștii ministerului, , pentru a analiza și a identifica soluții cu referire la finalizarea construcției apeductului pentru orașul Fălești.

 Potrivit reprezentanților subdiviziunii responsabile de politica de dezvoltare regională a ministerului, valoarea lucrărilor necesare pentru finalizarea proiectului este de circa 35,5 milioane de lei. Din suma totală au fost achitați circa 14,5 milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, iar alte 21 de milioane de lei vor fi achitate până la finele anului curent.

 „Până în prezent au fost montate conductele PE 100 de diametrul D=500, cu lungimea totală de 8.362 km și au fost montate noduri în 8 cămine existente. Obiectivul general al proiectului este de a asigura cu apă potabilă și sanitație populația din raionul Fălești și alte cinci localități din raioanele Glodeni si Ungheni. Soluționarea acestor probleme va contribui la dezvoltarea economică a Regiunii de Nord, va asigura protecția mediului și va îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor din regiune”, a menționat Secretarul de Stat, responsabil de domeniul dezvoltării regionale și rurale, Dorin Andros.

 De menționat, că pe 7 septembrie Guvernul a decis să  redistribuie unele alocații între programele aprobate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Scopul este de a soluționa problemele ce țin de finalizarea construcției apeductului pentru orașul Fălești. Acest proiect este inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020.

Sursa: http://madrm.gov.md