IMG 5718

 Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului la 13 noiembrie curent a convocat într- o ședință de lucru șefii Centrelor de sănătate din raion. În cadrul ședinței s-a discutat despre prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 988 din 10.10.2018 privind aprobarea Regulelor de organizare a asistenței medicale primare. Prevederile Regulilor de organizare a asistenței  medicale primare cu referire la exercitarea independentă a profesiunii de medic de familie. Regulile de organizare a asistenței medicale primare stabilesc reglementări privind asistența medicală primară în Republica Moldova, care funcționează pe principiile medicinii de familie. Principiul de bază în organizarea asistenței medicale primare este garantarea accesului populației la serviciile medicale primare în volumul și de calitatea prevăzute de legislație.

 La 8 noiembrie 2018 IDIS ”Viitorul” a desfășurat Conferința ”Eficiența administrației publice locale din Moldova:  indicator al integrității, sustenabilității financiare și bună guvernare”.

 Evenimentul dat s-a desfășurat în cadrul inițiativei ”Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Republica Moldova”, implementată de IDIS ”Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO).

 Al treilea an consecutiv IDIS ”Viitorul” monitorizează evoluția administrațiilor publice locale și raionale în ce privește deschiderea acestora către cetățeni, prin determinarea nivelului de transparență a activității acestora.

 De notat, că Consiliul raional Fălești și în anul acesta se regăsește printre cele mai transparente autorități raionale, calificându-se pe locul II în clasamentul celor mai transparente administrații publice locale de nivelul doi, obținând 64,2 puncte procentuale.

 Astfel, Consiliului raional Fălești, pentru a treia oara i s-a decernat trofeul și diploma care confirmă plasamentul Consiliului raional pe locul doi în topul celor mai transparente autorități de nivelul II.

Galerie foto

  La 08 noiembrie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința de constituire a Comitetului de sud-Bazin Șovăț  la care au participat reprezentanții administrației publice locale de nivelul I și II și a Agenției  ,,Apele Moldovei”.

  

  În cadrul  ședinței s-a discutat despre situația actuală în bazinul râului, managementul integrat al resurselor de apă, procedura de creare a Comitetului de sud-Bazin Șovăț, proiectul Regulamentului de funcționare a Comitetului de sud-Bazin Șovăț. Agenda ședinței a mai cuprins  chestiuni  privind prezentarea Planului de Gestionare al Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră , starea actuală a stației de epurare ale apelor uzate a orașului Fălești și discuții privind elaborarea planului de acțiuni 2019-2020 al sub-bazinului râului Șovăț.

    La 30 octombrie, în sala de ședințe a Consiliului raional , Secția Administrație publică a organizat un seminar practic pentru secretarii consiliilor locale. În cadrul seminarului secretarii au luat cunoștință de modalitățile  și pașii care urmează a fi  întreprinși pentru a plasa actele locale în registrul electronic al actelor locale, oferindu-le posibilități practice de a accesa registrul electronic. Informația a fost oferită de către Doamna Nelly Coliban, secretar al consiliului local Risipeni, primărie pilot în acest domeniu.

 

Galerie foto

  La 24 octombrie  curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a  avut loc un atelier de instruire privind cooperarea intercomunală în domeniul  asigurării cu apă și canalizare, unde au  participat  Domnul Radu ROMAN, vicepreședintele raionului,   Domnul Igor Neaga, expert regional CIZ și Domnul Victor Cimpoieș, expert BCI și reprezentanții autorităților publice de nivelul I și II. În cadrul întrunirii s-au prezentat informații privind cooperarea intercomunală în domeniul asigurării cu apă și canalizare  și  regionalizarea serviciilor  apă și canalizare cu studiu de caz  S.A ,,Servicii Comunale Florești”.  

  Ședință  a fost organizată în cadrul  proiectului ,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare  Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de  Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ),  Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Galerie foto

 La  21 octombrie curent  în orașul Fălești a avut loc deschiderea proiectului „File din istoria orașului Fălești” care prezintă  aspectul istoric și cultural al orașului Fălești. Din inițiativa tinerilor care fac parte din grupul de inițiativă a Primăriei orașului Fălești a parvenit  ideea acestui proiect, care a fost susținută de administrația locală. Cu susținerea  Muzeului raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi”,  instituțiile de educație din oraș,  Direcția de Producție  a Gospodăriei Comunale și de Locuințe, Școala de Arte Plastice „Gheorghe Vrabie” și  agenți economici a fost implementat.

 Proiectul  reprezintă 14 placate tipărite și apoi fixate pe un gard din centrul orașului. Au fost folosite zeci de fotografii colectate din arhiva muzeului raional, din colecția personală de fotografii a mai multor oameni, prin intermediul internetului .  După  lansarea proiectului s-a observat interesul oamenilor  de a încerca să recunoască imaginea unei clădiri sau a unei case care poate nu mai există, multe persoane s-au regăsit în poze mai vechi. Arhiva  imaginilor acestui proiect începe  cu prima jumătate a sec. XX și continuă treptat până în prezent de la alb-negru până la color. Au fost proiectate cele mai interesante aspecte ale orașului. Proiectul își are continuitate, deoarece după deschiderea lui multe persoane au mai adus fotografii pentru a restabili istoria orașului în care locuiesc, ca generațiile tinere să-și cunoască originea.

Galerie foto

 La 18 octombrie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului a convocat în ședință comisia raională pentru organizarea, monitorizarea și  controlul pregătirii economiei și sferei sociale a  raionului către sezonul rece 2018-2019. Au fost invitați șefii secțiilor și direcțiilor Consiliului raional și managerii instituțiilor din domeniul sănătății, șefii întreprinderilor prestatoare de servicii, energie termică și electrică.

 În cadrul ședinței au fost prezentate informațiile privind gradul de pregătire a instituțiilor pentru activitate în perioada rece a anului 2018-2019. Comisia a decis ca șefii subdiviziunilor Consiliului raional să monitorizeze permanent și să întreprindă măsuri în vederea executării Planului de măsuri pentru pregătirea și organizarea sezonului rece 2018-2019. Se recomandă furnizorilor de energie termică și electrică S.A ,,Red Nord” Fălești, întreprinderilor  prestatoare de servicii și lucrări S.A ,,Drumuri Bălți” sectorul Fălești, ,,Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe orașul Fălești” să asigure consumatorii cu energie electrică, gaz, cu serviciile respective și să pregătească echipele de intervenție pentru a avea capacitatea de a interveni rapid în situații de criză. ÎMSP ,,Spitalul raional Fălești” și Centrele de sănătate vor întreprinde măsuri în vederea funcționării stabile în condiții de iarnă și acordării asistenței medicale urgente în situații extreme. Șefii subdiviziunilor Consiliului raional, conducătorii  ÎMSP și a întreprinderilor furnizoare de energie termică, electrică  și servicii vor prezenta Președintelui  raionului,  președintele comisiei, după caz, informații despre situațiile de criză apărute în unitățile din subordine.

Galerie foto