Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 2 decembrie curent, în satul Bocani a avut loc aplicații practice la protecția civilă ale formațiunilor primăriei cu tematica „Acțiunile organelor de conducere și a serviciilor protecției civile în caz de cutremur de pământ, înzăpezire, contaminare cu elemente radioactive în rezultatul avariei la stația atomo – electrică de la Cernobîl”.

 

  Conform programului de desfășurare a aplicațiilor au fost demonstrate acțiunile serviciilor protecției civile privind:

 • întreprinderea măsurilor de salvare în caz de cutremur de pământ;
 • întreprinderea măsurilor de salvare în caz de înzăpezire;
 • acțiunile populației în caz de pericol de contaminare cu substanțe radioactive;
 • protecția populației, animalelor și plantelor în caz de contaminare cu substanțe radioactive; 

  Totodată la gimnaziul Bocani s-a desfășurat ziua Protecției Civile în cadrul căreia angajații gimnaziului cît și elevii au demonstrat cunoștințele profunde privind practica de evacuare a sinistraților, acordarea ajutorului medical primar, stingerea incendiului.

  Galerie foto

  La 2 decembrie curent, Domnul Veaceslav FUSU, Vicepreședintele raionului de comun cu Domnii Oleg BELBAS, Directorul  Agenției Teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Iurii OSOIANU, directorul IMSP ,,Spitalul raional Fălești”,doamnele Nina SCIASTLIVAIA, șef a Centrului Sănătate  Fălești, Larisa BAZILEVSCAIA, specialist achiziții publice a Centrului Sănătate  Fălești  au evaluat activitatea  IM ,,Centrul Stomatologic Fălești”din orașul Fălești cît și activitatea administrației  centrului dat.

com CSF 1 

  Tot în cadrul vizitei, de către membrii comisiei s-a verificat reparațiile curente care s-au executat în cadrul intreprinderii și utilajul nou procurat –aparatul renghen dentar procurat de  Compania Națională de Asigurări în Medicină.

  În cadrul  ședinței s-a menționat despre măsurile de protecție  a personalului medical cît și a pacienților împotriva  virusului COVID-19.

  Astăzi, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice de nivelul II și a Inspectoratului de Poliție Fălești.

  În cadrul ședinței s-a raportat situația la zi în în domeniul educație, ordine publică, criminogenă, infrastructură, administrație publică, cadastru, economie, finanțe, social, agricultură și situația  la zi privind  infecția COVID-19 în raion.

  Tot în cadrul ședinței s-a raportat despre pregătirea instituțiilor publice către sezonul rece al anului 2021-2022.

 

 

  Astăzi, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice de nivelul II și a Inspectoratului de Poliție Fălești.

  În cadrul ședinței s-a raportat situația la zi în în domeniul educație, ordine publică, criminogenă, infrastructură, administrație publică, cadastru, economie, finanțe, social, agricultură și situația  la zi privind  infecția COVID-19 în raion.

 

Galerie foto

Astăzi, 16 noiembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional au avut loc ședințele Consiliilor administrative ale IMSP ,,Spitalul raional Fălești” și a centrelor de sănătate din raion.

În cadrul   consiliului administrativ al IMSP ,, Spitalul raional Făleşti s-au examinat chestiunile privind: 

 • raportul de activitate a IMSP,, Spitalul raional Făleşti” pentru 9 luni ale anului 2021;
 • aprobarea listelor de tarifare  a angajaţilor  IMSP ,, Spitalul raional Făleşti”, la 01.11.2021;
 • modificarea devizuil de venituri şi cheltuieli  (business-plan), conform acordului adițional nr.6 pentru Asistenţa Medicală Spitalicească, Asistența Medicală Specializată de Ambulator, Cont Special;
 • modificarea planului de achiziţii publice pe instituţie pentru anul 2021;     
 • modificarea devizului de venituri şi cheltuieli  (business-plan) pentru  Asistenţa Medicală Spitalicească și Cont Special pentru anul 2021.

vl elenuta 3Astăzi, 15 noiembrie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului și specialiștii din cadrul Direcției Agricultură și Alimentație, au efectuat o vizită de lucru în satul Ilenuța, în urma   unui apel telefonic parvenit de la locuitorii satului Ilenuța.

Scopul vizitei a fost examinarea situației care s-a creat în teritoriul administrat,  că au fost evacuate apele unui bazin acvatic de către agentul economic care arendează bazinul.

Ca rezultat nu a fost respectat prevederile Hotărârii Comisiei Situații Excepționale raionale din 28.10.2021 privind scurgerea bazinelor acvatice. 

La fața locului au fost invițati colaboratorii Inspectoratului de Poliție Fălești și ai Inspecției pentru Protecția Mediului Fălești, care au constatat acțiunile agentului economic și a fost întocmit un proces verbal unde urmează a fi aplicată sancțiunea administrativă.

La propunerea șefului adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, domnului Ion Buzinschi se v-a efectua o expetriză pentru a identifica impactul socio-economic al evacuării apei din bazinul acvatic.vl elenuta 2

     Astăzi în incinta Consiliului raional , în sala de ședințe  s-a desfășurat un curs de  instruire  pentru reprezentanții autorităților publice locale în domeniul  protecției datelor cu caracter personal.

    Instruirea   cu genericul  ,,Cerințele, principiile și noile tendințe din domeniul protecției datelor  cu caracter personal”  a fost organizată de către Centrul Național  pentru Protecția Datelor  cu Caracter Personal  de comun cu Secția Administrație Publică.

    Participanții la curs-primarii orașului, satelor și comunelor, secretarii consiliilor locale și-au consolidat capacitățile și cunoștințele în domeniu.

 

   Agenda cursului a inclus chestiunile privind:

 • definirea datelor cu caracter personal,
 • prelucrarea  categoriilor speciale de date cu caracter personal,
 • temeiuri legale de prelucrare a  datelor cu caracter personal,
 • filmarea și transmiterea online a ședințelor consiliilor locale,
 • depersonalizarea datelor în cadrul registrelor actelor locale,
 • aprobarea politicii de securitate și a instrucțiunilor privind sistemele informaționale. 

Galerie foto