Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

ABATERI FRECVENTE ADMISE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE ÎN PROCESUL DE DESFĂȘURARE 

A PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

Urmare a monitorizărilor realizate de către Agenția Achiziții Publice au fost identificate un șir de abateri admise de către autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și/sau modificare a contractelor de achiziții publice. În articolul din față urmează o prezentare a acestora în paralel cu  pașii ce urmează a fi întreprinși pentru a evita abaterile de la legislația in vigoare. În edițiile viitoare specialiștii APP vor analiza minuțios factorii cheie de succes în realizarea procedurilor de achiziții publice, prezentând soluții utile și practice din domeniu destinate atât autorităților contractante, cât și operatorilor economici.