i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

     În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 și în conformitate cu Regulamentul privind modul de organizare și executare a serviciului civil de către cetățenii Republicii Moldova( anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 865 din 15 iulie 2008), primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil se va efectua în perioada 01.02.2015-31.03.2015- primăvara anului 2015 și 01.08.2015-30.09.2015-toamna anului 2015.

Încorporarea în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada 01.04.2015-31.05.2015- primăvara anului 2015 și 01.10.2015-30.11.2015- toamna anului 2015.

Cererea pentru executarea serviciului civil urmează să fie depusă personal (individual) de cetățeanul care cere înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, iar depunerea de terțe persoane a acestei cereri fiind inadmisibilă.

            Lista documentelor necesare pentru a fi prezentate comisiei pentru recrutare -încorporare în serviciul civil (de alternativă)

1     Buletinul de identitate
2     Foto 3x4 – 2 buc
3     Caracteristica  recrutului de la primărie
4     Certificat de componența familiei  de la primărie
5     Certificat de la angajator precum că lucrează, cu indicarea salariului lunar
6     Contract individual de muncă
7     Contract cu privire la îndeplinirea serviciului civil (de alternativă)
8     Diploma de studii
9     Legitimația de pacifist sau certificatul cu motiv religios (în dependență de motivul indicat în cerere)
10   Controlul medical de încorporare a recrutului.
11   Depunerea  cererii cu invocarea motivului cu începere de la 01.02.2015 pînă la 01.04.2015 și 01.08.2015 pînă la 30.09.2015

Telefon de contact- 0259 23622, 068341350 

Ana Bordeniuc, Reprezentantul  Serviciului Civil de alternativă al raionului Fălești