În program:
- Cooperarea intersectorială pentru prevenire și intevrneție primară
 în asigurarea bunăstării fiecarui copil;

- Salariile asistenților sociali vor fi majorate în 20 %;
- Îndemnizați lunare pentru copii (tutelă);
- ÎP Fălești comunică;

În program:
- Serviciile medicale s-au scumpit de cîteva ori;
- Fermierii Făleșteni abordează probleme stringente;
- Istorie de succes în pomicultură L.Semenciuc satul Năvîrneț;
- Un apel către oamenii cu suflet mare;

În program:
- Trei milioane de euro pentru reparația grădinițelor;
- Folosirea în alimentație a produselor ecologice;
- Pomicultura - un domeniu de suuces;
- Un Apel către oamenii cu suflet mare;

În program:
- Inițiative de cooperare economică;
- Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor la Fălești;
- Instruirea deținătorilor de plantații pomicole - reportaj;
- Un Apel către oamenii cu suflet mare;

În program:
- Rezultatele Olimpiadei școlare raionale;
- Proiecte ecologice elaborate de elevi - reportaj;
- Tinerii în acțiune - știri;

În program:
- Locuințe sociale în Republica Moldova;
- Ucraina a renunțat la ideea de a construi hidrocentrale pe Nisru;
- Particularitățile tăierii viței de vie în condițile anului 2017 -reportaj;
- În Moldova primăvara sosește mai devreme;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19 și în reluare a doua zi la ora 6 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894

corespondent - secretar –  Ana Tereniuc , mobil : 061015327

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com


logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC