i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

  În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 78 din 12 februarie 2010, la 16 mai curent Domnul Pavel IANEȚ, viceministrul tineretului și sportului a întreprins o vizită de lucru în raion.
  Agenda vizitei a cuprins întrevederea cu Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului și întîlnire cu primarii satelor și comunelor, reprezentanții serviciilor desconcentrate și serviciilor din cadrul Consiliului raional.
  În cadrul întrunirii, Domnul viceministru a punctat prioritățile Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 2017 și în perspectivă și anume: elaborarea și perfecționarea cadrului normativ și de politici în domeniul tineretului şi sportului, studiilor și cercetărilor în domeniul de tineret, promovarea spiritului civic în rîndurile tinerilor și dezvoltarea sectorului de voluntariat, a participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, susținerea și dezvoltarea oportunităților antreprenoriale, dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor în rîndul tinerilor, sporirea nivelului de activism civic al tinerilor, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități reduse, consolidarea consiliilor locale ale tinerilor, diversificarea metodelor de acces la informație al tinerilor, intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos în rândul tinerilor;

  Un mare accent se pune pe dezvoltarea și asigurarea cadrului de politici privind serviciile de tineret cu susținerea inițiativelor, programelor, proiectelor și tinerilor la nivel local și central prin dezvoltarea capacităților umane și instituționale
 - Prioritar pentru conducerea ministerului este elaborarea și promovarea programelor care vin întru susținerea tineretului
 - crearea Consiliilor raionale de tineret,.
 - aplicarea la diferite granturi mici a ONG din domeniu,
 - program de dezvoltare ,,Capitala Națională a tineretului”.
  Programul de dezvoltare a centrelor de tineret pentru anii 2017-2022 urmează a fi implementat în unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova în care autoritățile publice locale de nivelul doi sunt interesate și își asumă angajamentul de a dezvolta şi a extinde acoperirea teritorială a serviciilor pentru tineri.
  În sectorul sportului este necesar crearea condițiilor optime de pregătire a sportivilor și asigurarea realizării activităților sportive conform calendarului acțiunilor sportive naționale și internaționale, cu o dezvoltare a infrastructurii sportive și modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive.
  După întrevederea cu activul raionului, Domnul viceministru a vizitat Centrul Regional de Resurse pentru Tineri din orașul Fălești.

Galerie foto