i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

 Joi, 11 mai, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Dna Iraida Bînzari președintele raionului și Dl Ion Bodrug, directorul ADR Nord au semnat contractul de finanțare în cadrul proiectului „Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2” 
 Prin realizarea acestui proiect de dezvoltare regională se urmărește crearea soluțiilor locale și regionale pe termen mediu și lung pentru asigurarea cu apă potabilă din râul Prut a circa 18 mii de locuitori din orașul Fălești, contribuindu-se astfel la dezvoltarea economică, protecția mediului și la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. În perspectivă, proiectul prevede crearea condiţiilor pentru conectarea la apeduct a încă 69 de localităţi din raionul Făleşti şi 5 localități din raioanele Ungheni şi Glodeni.

 În cadrul proiectului va fi construită porțiunea de apeduct Taxobeni-Fălești, cu o lungime de 18,8 km, parte a apeductului Prut-Fălești. De asemenea, populația din regiune va fi informată despre utilizarea durabilă a apei, avându-se în vedere aspecte sociale, economice şi de mediu.

 Conform cererii de finanțare, valoarea totală a proiectului este de 57.573.080 de lei, din care 40.000.000 de lei sunt solicitați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat alocarea a 7.000.000 de lei pentru lucrările ce urmează a fi efectuate pe parcursul anului 2017. Lucrările de construcție-montaj în cadrul proiectului urmează a fi realizate în decurs de 12 luni. Proiectul va fi implementat integral în decurs de 36 de luni.

 În multe localități din raionul Fălești, nu există sisteme eficiente de alimentare cu apă potabilă și servicii de canalizare. Majoritatea locuitorilor este nevoită să se alimenteaze cu apă din fântânile de mină. Potrivit datelor Centrului de Sănătate Publică Fălești, 95% din fântânile de mină şi arteziene nu corespund cerinţelor şi standardelor cu privire la apa potabilă. În rezultat, 85-90% din copii suferă de fluoroză dentară, iar din cauza apei poluate au loc anual 950-1850 de decese premature. Astfel, în ţările Uniunii Europene speranța de viață este de 74,9 de ani, în Republica Moldova de 69,4 de ani, iar în raionul Făleşti este de numai 67 de ani.