Consiliul raional Făleşti, Direcția Generală Educație Fălești în parteneriat cu Fundaţia Civică “Gheorghe Asachi” Herţa, reg. Cernăuţi, Ucraina a organizat la data de  07mai 2017etapa raională (zonală) a Festivalului - concurs internaţional de creaţie literar - artistică pentru elevii români de pretutindeni „Moştenite din străbuni” 2017, ediţia a III-a.

…„PRIN RĂDĂCINA DE STEJAR, VEGHEAZĂ ȘTEFAN LA HOTAR…”Acesta a fost laitmotivul Imnului Festivalului desfășurat la Făleşti, Republica Moldova.

Acest eveniment are ca scop conservarea şi promovarea tradiţiilor cultural - artistice, stimularea tinerelor talente din domeniul literaturii, artelor plastice, artizanatului, folclorului, jurnalismului şi a avut ca bază acordul de parteneriat cu Fundaţia Civică “Gheorghe Asachi” din Ucraina.

  Inaugurarea festivalului a avut locînfaţa filialei “Victoria Bank” Făleşti. A urmat parada portului popularla care au participat elevi din 18 instituţii şi copilaşi de la grădiniţele nr. 5 şi nr. 10. În comparaţie cu anul trecut numărul participanţilor la secţiuni a crescut. Pentru„Proba de foc”lasecțiunile„Artizanat”-22 participanţi, „Arte plastice”-12 participanţi, „Creație literară”- 6 participanţi, „Jurnalism”-5 participanţişi „Etno - folclor”-13 ansambluri etnofolclorice.La acest eveniment cultural şi-au dat concursul elevi talentaţi din Instituţiile Publice:Gimnaziul „D. Cantemir”, Pîrliţa,Gimnaziul Făleştii Noi, Liceul Teoretic ,,G. Vrabie”, Călineşti, Gimnaziul „D. Gherman”, Risipeni, Gimnaziul Chetriş, Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Făleşti, Gimnaziul „I. Dumeniuc”, Călugăr,Liceul Teoretic „A. Mateevici”, Răuțel, Gimnaziul „S. Moraru”, Obreja Veche, Liceul Teoretic „I. Creangă”, Făleşti,Gimnaziul „M. Corlăteanu”, Glinjeni, Gimnaziul „E. Coşeriu”, Ctranîc, Gimnaziul Izvoare, Gimnaziul Bocani, Gimnaziul „Gr. Căruntu”, or. Făleşti, Gimnaziul Pruteni, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Scumpia, Gimnaziul Ciolacul Vechi.

   

  În componenţa juriului au fost personalități din România și Ucraina: Eugenia Cimborovici Teodoreanu, Gheorghina Guşulei, Veaceslavşi TheodoraBânzari,Elena Negru, Ovidiu Foca.

Câștigătorii Festivalului - concurs „Moștenite din Străbuni” sunt:

-secțiunea „Creațieproprie Literar-Artistică”:

1.LupușorDaniela, clasaaXI-a, Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Fălești-premiul I;

2. Munteanu Sorina, clasaa IX-a,Gimnaziul Făleştii Noi-premiul II;

3. Adrian Iana, clasaaVIII-a,Gimnaziul „D. Gherman”,Risipeni-premiul III.

- secțiunea „Artizanat”:

1. Voloşen Alexandru, clasaa VII-a, Liceul Teoretic „A. Mateevici”,Răuţel-premiul I;

2. Traistari Grigore,clasaa IX-a,Gimnaziul Ciolacul Vechi-premiul II;

3. Velenciuc Dorina, clasaaVII-a, Liceul Teoretic „A Mateevici”,Răuţel-premiul III.

- secțiunea „Arte Plastice”:

1. Chiaburu Mihaela, clasaa VIII-a,Gimnaziul „I. Dumeniuc”, Călugăr-premiu I;

2. Cotoros Ana,clasaa IX-a,Gimnaziul Făleştii Noi-premiul II;

3. Ungureanu Alina, clasa a VII-a, Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Făleşti –premiul III.

- secțiunea „Etnofolclor”:

1. Ansamblul „Picături muzicale”,Gimnaziul„S. Moraru”, Obreja Veche-premiul I;

2. Ansamblul „Lăzărelul”, Gimnaziul Făleştii Noi-premiul II;

3. Ansamblul „Ţărăncuţa”, Gimnaziul „D. Cantemir”, Pîrliţa-premiul III.

- secțiunea „Jurnalism”:

1.Șorunga Mirela, clasaa IX-a, Gimnaziul „E. Coșeriu”, Catranîc–premiul I;

2. Ciocanu Dana, clasa a IX-a, Gimnaziul „D. Cantemir”, Pîrliţa-premiul II;

3. Golubaş Maria, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Făleşti –premiul III.

Aceşti copii talentaţi vor reprezenta Republica MoldovaînRomânia, unde se va desfăşura etapa finală a Festivalului.

Galerie foto

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC