i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

A fost război
Ecoul lui
Și-acum mai este viu…

  An de an, în ziua de 9 mai comemorăm memoria celor care au luptat în războiul II mondial, asigurînd un viitor pașnic pentru noi și urmașii noștri.
  Au trecut 72 de ani de la acea Victorie, dar importanţa ei nu scade. Această zi pentru noi toţi este zi a memoriei, toleranţei, şi atitudinii umane unii faţă de alţii.
  Memoria acelei perioade dramatice este întipărită nu doar în paginile istoriei, ci și în soarta multor familii, în sufletele buneilor și străbuneilor noștri, în sclipirile focului veşnic, dar şi în inimile noastre, ale celor care înţeleg tragedia acelor vremuri. Pentru noi sunt importante nu doar memoria celor ani, ci și lecțiile dure, scrise cu sînge, pe care le-a oferit întregii omeniri cel mai cruncen măcel.
  Sperăm, că omenirea se va convinge că bunăstarea şi prosperitatea nu se pot realiza într-o lume sfîşiată de războaie şi terorism, că numai pacea şi înţelegerea asigură liniştea şi bunăstarea omenirii.
  Timpul nepărtinitor îi smulge dintre noi pe ultimii eroi şi ultimii martori oculari ai acelui mistuitor măcel, care a fost nu pur şi simplu o confruntare militară globală, ci, în primul rînd, cea mai dramatică luptă din istoria omenirii dintre bine şi rău, dintre lumină şi întuneric.
  Manifestăm înalt respect pentru eroismul celor care au căzut pe cîmpul de luptă, care au ţinut piept duşmanului, dar celor care au contribuit la făurirea victoriei comune în spatele frontului, care au reuşit să supravieţuiască în condiţiile inumane ale ocupaţiei fasciste. Toţi ei au plătit un preţ greu, incalculabil, pentru realizarea victoriei. Sacrificiul lor, durerea lor, efortul lor au fost enorme.
  Neuitaţi pentru totdeauna vor rămîne şi cei care au supravieţuit calvarul războiului, s-au întors acasă, au muncit cu dărnicie la făurirea binelui comun şi astăzi, spre regret, nu mai sunt printre noi.În semn de omagiu şi memorie veşnică tuturor eroilor neamului, care dorm somnul de veci în glia strămoşească sau în pământ străin, cu adâncă plecăciune aprindem candela recunoştinţei.
  Profundă recunoștință și respect exprimăm tuturor veteranilor, care nemijlocit au ținut cu bărbăție piept dușmanului și activiștilor din spatele frontului, pe care-i avem astăzi alături de noi. Deși rămași, spre regret, tot mai puțini la număr, prin ei cinstim pe viu memoria celor căzuți în lupte, dar și a ostașilor, care s-au stins din viață în anii de după război.
  Fie ca timpul să nu șteargă nicicînd de pe fețele lor zîmbetul blînd, cald și modest, iar din inimă și spirit – sentimentul ogoitor al datoriei împlinite, vieții trăite din plin și cu demnitate. Dorim din suflet tuturor sănătate, voie bună și seninătate, binemeritată atenție, prețuire, stimă și respect din partea concetățenilor, ființelor dragi și apropiate.
  Slăvită pe veci să fie fapta nemuritoare a tuturor celor care au apărat şi păstrat libertatea!

Iraida BÎNZARI
Președintele raionului Fălești