Anual, începînd cu anul 2010, la 27 aprilie Republica Moldova marchează Ziua Drapelului de Stat, care a fost oficial legiferat la 27 aprilie anul 1990.
 Drapelul Republicii Moldova este un tricolor cu benzi verticale – albastru, galben și roșu. În centru, pe fîșia de culoare galbenă, este imprimată Stema de Stat – un vultur purtînd o cruce în cioc și strîngînd în ghearele reprezentate ca niște mîini un sceptru deaur și o ramură verde de măslin. Pieptul păsării este protejat de un scut cu însemnele tradiționale ale Moldovei medievale: capul de bour, soarele, luna și o floare.
 Cele trei culori ale Drapelul naţional nu sunt doar un simbol al ţării, ci și un element care ne reprezintă pe fiecare dintre noi: ALBASTRU e aerul, cel mai nobil element şi simbolizează blândeţea, frumuseţea şi buna credinţă. GALBEN este simbolul forţei, al bogăţiei şi al purităţii. E culoarea holdelor de grâu copt. ROŞU reprezintă simbolul măririi, al bucuriei, îndrăznelii şi generozităţii. Simbolizează de asemenea sângele vărsat în lupte, puterea de viaţă şi energie strămoşească. Astfel Tricolorul țării noastre are la baza sa, cei trei piloni pe care se ține omenirea: cerul, pământul şi omul. Atitudinea față de drapel, exprimă dragostea fața de patrie! Nu puțini au fost cei, care din trecut pâna acum și-au sacrificat însăși viața pentru a-și apăra drapelul. Ei au crezut cu tărie în acest simbol și, în numele lui, au mers până la capăt cu demnitate. Datoria noastră este de a păstra și transmite și urmașilor sentimentul mândriei de a fi cetățean al Republicii Moldova. E necesar de a onora trecutul, prezentul şi de a îngriji de viitorul ţării, de a respecta tradiţia și sărbătorile frumoase ale acestui neam. Avem un tricolor frumos, care a fost fluturat nu o dată în războaie şi a dus acest popor la biruinţă. Purtat în inimi și la piept, tricolorul este și rămâne a fi simbolul libertății și independenței Republicii Moldova.  

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC