Marți, 18 aprilie, în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința Comisiei raionale pentru situații excepționale la care au participat și președinții comisiilor situații excepționale din primăriile raionului. În cadrul ședinței au fost supuse dezbaterilor următoarele subiecte:
 1. Evaluarea stării actuale, privind utilizarea sigură a lacurilor de acumulare din teritoriul administrat.
 2. Privind mersul desfășurării acțiunilor de salubrizare și amenajare a localităților din raion în cadrul „Bilunarului Ecologic - 2017”.
 3. Cu privire la starea unităților de utilizare a cadavrelor de animale.
 4. Privind demararea unei campanii de informare în masă a populației în toate localitățile raionului, ca urmare a situației epizootice nefavorabile a pestei porcine africane.
 5. Cu privire la reglamentarea activității piețelor de animale și păsări din raion.
 În urma discuțiilor pe marginea subiectelor supuse dezbaterilor au fost adoptate deciziile corespunzătoare, și s-a recomandat ca aceste subiecte să fie examinate și în cadrul ședințelor comisiilor situații excepționale de nivelul unu pentru întreprinderea măsurilor de rigoare.  

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC